Bogna Duda-Jankowiak

Przewodnicząca Rady Fundacji Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, wiceprezes zarządu Duda Holding

Jedna z współzałożycieli spółki giełdowej PKM DUDA S.A., założycielka i inicjatorka powstania Fundacji, od ponad 11 lat inicjuje wszystkie programy i projekty realizowane przez Fundację. Obecnie wiceprezes zarządu spółki Duda Holding


Działania w instytucji zatrudniającej, prowadzące do tego, aby zarządzanie nią było bardziej odpowiedzialne (zrealizowane w 2014 roku)

Proszę opisać działania / projekty wdrożone w firmie / instytucji, w których kandydat/ka miał/a znaczący udział. Na czym ten udział polegał?

Bogna Duda-Jankowiak od 11 lat kreuje i wdraża koncepcje i działania projektów Fundacji. W 2014 roku zrealizowała wiele projektów – najważniejsze to:

 • Program stypendialny – jeden z nielicznych programów stypendialnych który łączy w sobie cechy pomocy naukowej i socjalnej, do tej pory w 9 edycjach przekazano ponad 250 stypendiów – główny cel – wyrównywanie szans społecznych młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej,
 • Pakosław English Camp – obóz językowy prowadzony przez wykwalifikowaną, międzynarodową kadrę lektorów, program nauki uzupełniony jest przez liczne zajęcia dodatkowe tj. warsztaty teatralne, sportowe, tematyczne i inne – główny cel doskonalenie umiejętności języka angielskiego i otwartość na swobodę komunikacji.
 • Warsztaty rozwojowe „Otwórz oczy, zobacz siebie” – program skoncentrowany na rozwoju osobistym – wzmacnianie poczucia własnej wartości, odkrywanie talentów, twórcze myślenie – dedykowane młodym, często zamkniętym w sobie ludziom,
 • Wyprawka szkolna – akcja obejmuje dzieci z lokalnych miejscowości, które najbardziej potrzebują wsparcia
 • „Błyśnij przykładem” – akcja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i widoczności społeczeństwa lokalnego przeprowadzona przy współpracy z komendami policji – przekazano ponad 3000 kamizelek odblaskowych

Proszę opisać, jakie są efekty powyżej opisanych działań. Jakie zmiany nastąpiły w firmie / instytucji? Jakie wskaźniki osiągnięto?

 • zwiększona liczba beneficjentów fundacji,
 • aktywizacja dzieci i młodzieży z lokalnych szkół,
 • rozwój i wzmocnienie własnego samopoczucia młodzieży,
 • pozyskanie statusu lokalnej organizacji wspierającej rozwój i edukację dzieci i młodzieży;

Czy działania były podejmowane we współpracy z interesariuszami instytucji? Na czym polegała ta współpraca?

Wdrożenie każdego nowego projektu jest poprzedzone szczegółową analizą potrzeb danej grupy społecznej w tym przeprowadzenie wywiadu społecznego, ma to na celu odpowiednie opracowanie projektu i dostosowanie do potrzeb.

Podsumowanie sylwetki kandydata/ki: proszę opisać jaki jest wkład kandydata/ki w zmiany zachodzące w firmie/ instytucji prowadzące do zarządzania nią w sposób odpowiedzialny, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Bogna Duda-Jankowiak laureatka wielu nagród i wyróżnień – uhonorowana nagrodami – między innymi:

 • „Eurotalent 2003” nadaną przez Telewizję Polską Oddział w Poznaniu za przyczynianie się swoją pracą, poświęceniem oraz talentem do rozwoju środowisk w których działa,
 • „Perła Biznesu” (2003 i 2004) i „Laur Biznesmena Roku 2004”,
 • finalistka konkursu „Przedsiębiorca Roku 2003” organizowanego przez firmę Ernst & Young.

Jako jedna z założycieli Fundacji Rodziny Duda od samego początku istnienia, czyli od ponad 11 lat, jest inicjatorką wszystkich programów i projektów realizowanych przez Fundację, jako przewodnicząca rady fundacji odpowiada za całokształt działań fundacji i tym samym kreuje sposób zarządzania organizacją, w której dominuje współpraca cechująca się solidarnością podejmowania decyzji i wyznaczania nowych kierunków działań.

Działania poza instytucją zatrudniającą, przyczyniające się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

Proszę opisać działania, które podjął/ęła kandydat/ka , których celem była promocja CSR jako standardu zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce. Do jakich grup te działania były skierowane?

Jako wiceprezes zarządu spółki Duda Holding nawiązała współpracę z Fundacją Pomyśl o Przyszłości, której celem jest podejmowanie oraz wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Program obywatelskiej edukacji ekonomicznej realizowany przez Fundację oparty jest o wieloletnie doświadczenia rodzimych firm w konkurowaniu na rynku globalnym.

Ponadto jako osoba zarządzająca Pałacem w Pakosławiu, (obiekt hotelarsko-gastronomiczny) podejmuje szereg działań skierowanych do lokalnego społeczeństwa są to m.in.

 • organizowane wernisaże
 • pomoc charytatywna
 • realizacja programu „Rowerem po zdrowie, wiedzę i przygodę” to autorski projekt skierowany do mieszkańców gminy Pakosław mającym na celu realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, edukacji i rekreacji.
 • organizacja warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzież mająca na celu propagowanie zdrowego stylu odżywiania, a także poszukiwanie młodych talentów

Proszę opisać, jakie są efekty tych działań. Jaką zmianę/ jakie wskaźniki dzięki nim osiągnięto?

Współpraca z Fundacją Pomyśl o Przyszłości to proces długofalowy i wieloetapowy, w którym efekty nie są natychmiastowe i mogą być obserwowalne na przestrzeni kolejnych lat.

Czy działania były podejmowane we współpracy z innymi podmiotami? Na czym polegała ta współpraca?

Oprócz współpracy z samą Fundacją Pomyśl o Przyszłości liczne działania są podejmowane wspólnie z takimi firmami jak Grupa Asseco Poland S.A; Grupa Atlas; Grupa Barlinek; ABC-Czepczyński; Grupa Dr Irena Eris; FAKRO; Grupa Konspol; Grupa Nowy Styl; Grupa Kapitałowa Synthos S.A.; Śnieżka S.A; TDJ S.A.

Do realizowanych działań zalicza się m.in.:

 • publikacja oraz dystrybucja raportu „Wspólnie budujmy naszą zamożność, czyli dlaczego w Polsce zarabiamy cztery razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej i przestaliśmy się do nich zbliżać?
 • udział w konferencjach i debatach gospodarczych
 • organizowanie warsztatów ekonomicznych
 • redagowanie artykułów i ich publikacja w mediach opiniotwórczych