Anetta Jaworska-Rutkowska

Anetta-Jaworska-Rutkowska03Senior External Relations and CSR Manager

Związana z kulturą, zarządzaniem oraz szeroko rozumianą komunikacją. Pracowała m.in. dla UW, TVP, Fundacji Kultury, Polskiego Radia, MSZ czy AHE w Łodzi. Realizowała reportaże oraz filmy dokumentalne promując idee działań społecznych i podejmujące tematykę problemów społecznych. Za film dokumentalny na temat Stowarzyszenia Barka otrzymała dyplom Honorowy Jury Festiwalu Mediów w Łodzi. Została także dwukrotnie wyróżniona nagrodą Ubi Caritas oraz odznaczona medalem z okazji XX- lecia istnienia Caritas Polska.


Działania w instytucji zatrudniającej, prowadzące do tego, aby zarządzanie nią było bardziej odpowiedzialne (zrealizowane w 2014 roku)

Proszę opisać działania / projekty wdrożone w firmie / instytucji, w których kandydat/ka miał/a znaczący udział. Na czym ten udział polegał?

Sieć Biedronka od 2006 roku współpracuje z oddziałami diecezjalnymi Caritas. Wspólnie organizowany jest Ogólnopolski Festyn Rodzinny „Bądźmy razem”. W 2014 roku odbył się on w 26 miejscowościach w całej Polsce. Biedronka przygotowała z tej okazji 100 tys. paczek oraz dodatkowe atrakcje na największych piknikach w Ełku i Toruniu. Łącznie w festynach w 2014 roku udział wzięło 150 tys. dzieci. Wspólnie obchodzone są także Mikołajki oraz Międzynarodowy Dzień Chorego.

Mleczny Start oraz Zbożowa Kanapka to pierwsze w Polsce produkt z misją społeczną. Produkty jest efektem współpracy Danone, Biedronki, Lubelli oraz Instytutu Matki i Dziecka, które utworzyły „Partnerstwo dla Zdrowia”, aby przyczynić się do zlikwidowania lub poważnego ograniczenia zjawiska złej jakości żywienia dzieci w Polsce. Jedno opakowanie kaszki “Mleczny Start” stanowi równowartość jednego pełnowartościowego posiłku. Firmy uczestniczące w projekcie nie czerpią z niego żadnych zysków – cena za opakowanie pokrywa jedynie koszty wytworzenia i dystrybucji.

Od 2011 roku działania Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial” wspiera sieć sklepów Biedronka, która oprócz pomocy finansowej, podczas trwania imprez zapewnia napoje i przekąski dla zawodników oraz nagrody m.in. sprzęt elektroniczny.  W 2014 roku studenci Łódzkiej ASP po raz drugi wzięli udział w konkursie organizowanym przez Biedronkę: „Młodzi projektanci dla Biedronki”, który ma na celu wsparcie rozwoju kariery młodych ludzi, umożliwienie im konfrontacji z projektowaniem dla masowego klienta. Sieć zyskuje oryginalne produktu dopasowane do oczekiwań klientów.

Od 2012 roku sieć oraz Fundacja Faktu w ramach wspólnego programu „Codziennie bądźmy razem” na rzecz wsparcia chorych dzieci wydaje płyty CD z książeczkami. Środki z ich sprzedaży trafiają do dzieci, które wymagają rehabilitacji oraz pomocy w powrocie do zdrowia.  W 2014 roku do sprzedaży w sklepach sieci po raz pierwszy trafiły produkty sygnowane nazwiskami projektantów Paprocki&Brzozowski. Produkty (koce) posiadały banderole, na których zawarto informację o rejestracji w bazie dawców Fundacji DKMS Polska. Współpraca ma na celu promocję idei dawstwa  szpiku kostnego.

Kino z Biedronką to wakacyjny projekt sieci, którego celem jest nie tylko uatrakcyjnienie letnich wieczorów, ale pokazanie najlepszych filmów mieszkańcom miejscowości, w których dostęp do sal kinowych jest ograniczony.

Kandydatka aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach, ich organizacji, planowaniu oraz komunikacji.

Proszę opisać, jakie są efekty powyżej opisanych działań. Jakie zmiany nastąpiły w firmie / instytucji? Jakie wskaźniki osiągnięto?

Wyniki akcji:  Współpraca z Caritas w Polsce – ponad 120 000 przekazanych paczek w 2014 roku.  Do końca 2014 roku blisko 160 mln sprzedanych porcji Mlecznego Startu, udział w roku szkolnym 2014/2015 ponad 7 100 szkół i ponad 142 000 uczniów w kampanii edukacyjnej „Śniadanie daje moc”.   Wsparcie Mistrzostw Polski i Świata Dzieci z Domów Dziecka w Piłce Nożnej – udział ponad 600 dzieci w 2014 roku .  Dzięki sprzedaży wydawnictwa (ponad 34 tys. egzemplarzy), udało się pomóc 50 podopiecznym Fundacji Faktu (tylko w 2014 roku).   Akcja na rzecz Fundacji DKMS Polska – sprzedano blisko 38 tys. sztuk koców z banderolami, na których zawarto informację o rejestracji w bazie dawców. Odbyła się szeroka akacja informacyjna w mediach i na terenie sklepów – informacja o dawstwie trafiła do kilku milionów osób.   Kino z Biedronką w 2014 roku. 120 seansów filmowych dla ponad 23 tys. widzów podczas drugiej edycji projektu (2014).  We wszystkie działania zaangażowane są oddziały regionalne JMP i ich pracownicy. W efekcie wrasta poziom świadomości pracowników, ich zaangażowanie w pomoc i rozwiązywanie lokalnych problemów.

Czy działania były podejmowane we współpracy z interesariuszami instytucji? Na czym polegała ta współpraca?

Sieć sklepów Biedronka opiera swoje działania na długoletniej współpracy z interesariuszami. W gronie partnerów znajdują się m.in. Instytut Matki i Dziecka (od 2004 roku), Federacja Polskich Banków Żywności (od 2004 roku), oddziały diecezjalne Caritas (od 2006 roku), Fundacja DKMS Polska (od 2009 roku), Stowarzyszenia „Nadzieja na Mundial” (od 2011 roku), Fundacja Faktu (od  2012 roku), Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (od 2012 roku),  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi (od 2013 roku), Instytut Żywności i Żywienia (od 2013 roku), Fundacja Instytut Lecha Wałęsy (od 2013 roku), Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (od 2014 roku), Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” i Fundusz Stypendialny Natalii Partyki (od 2015 roku).

Kandydatka wraz z partnerem, Wydawnictwem Zielona Sowa, w 2014 roku rozpoczęła prace nad konkursem „Piórko 2015. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci”, którego pierwowzorem jest Pingo Doce Children’s Literature Award (realizowany przez Grupę Jeronimo Martins w Portugalii). Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych, a także wspieranie debiutujących pisarzy i ilustratorów. Jego idea jest realizowana w 2015 roku – w dwóch etapach zgłoszonych zostało ponad 5 tys. prac literackich i graficznych. W wyniku Konkursu powstanie książka dla dzieci, której autorami są debiutanci, jego zwycięzcy.

Podsumowanie sylwetki kandydata/ki: proszę opisać jaki jest wkład kandydata/ki w zmiany zachodzące w firmie / instytucji prowadzące do zarządzania nią w sposób odpowiedzialny, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kandydatka przyczyniła się do zmiany myślenia o odpowiedzialnym biznesie w ramach firmy. Dzięki jej działaniom wzrosła ranga tematu i duża część projektów przed wdrożeniem do realizacji, jest obecnie konsultowana w tej perspektywie.

Z inicjatywy kandydatki takie organizacje społeczne jak FPBŻ czy Caritas w Polsce stały się strategicznymi partnerami JMP. Kandydatka wprowadziła, w ramach działań biznesowych, tzw. projekty z misją (np. w ramach programu z Fundacja Faktu wydawnictwa płytowe), które stały się regularną praktyką w firmie,  a także inspiracją dla działów biznesowych, które zaczęły samodzielnie tworzyć partnerstwa czy produkty (WWF, UNICEF, Ambasadorowie – Magdalena Różdżka, P&B, BOHOBOCO, ASP w Łodzi, etc.). Podczas jej kadencji zadbano o polityki własne lub tłumaczenia polityk Grupy wdrożone w różnych obszarach firmy oraz wprowadzono usystematyzowane procedury związane z darowiznami, a także prawidłowy obieg dokumentacji.

Działania poza instytucją zatrudniającą, przyczyniające się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce

Proszę opisać działania, które podjął/ęła kandydat/ka , których celem była promocja CSR jako standardu zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce. Do jakich grup te działania były skierowane?

Kandydatka aktywnie uczestnicy w spotkaniach, konferencjach i warsztatach promujących CSR. W 2014 roku m.in. współprowadziła warsztat „Od dyskontu do wzięcia odpowiedzialności za społeczeństwo obywatelskie – wartości w działaniu JM” podczas konferencji naukowej pt. „Innowacje społeczne – od idei do upowszechniania efektów”, która odbyła się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (24.10.2014). Konferencja poświęcona była praktycznym aspektom innowacji społecznych (projektowanie, realizacja, upowszechnianie).

Program wydarzenia składał się z dwóch części: w pierwszej odbyły się dyskusje panelowe, podczas których rozważano kwestie źródeł pozyskiwania informacji na temat innowacyjności społecznej i innowacji społecznych oraz możliwości określenia zakresu dyfuzji tych innowacji. W ramach panelu zaprezentowane zostały również studia przypadków wdrożeń innowacji społecznych w Polsce. Druga część konferencji prowadzona była w formie warsztatów dotyczących projektowania innowacji społecznych. Jeden z warsztatów, które były prowadzone przez praktyków realizujących innowacje społeczne prowadziła Kandydatka. Celem warsztatów było stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów oraz zdobycia praktycznej wiedzy, poprzez przygotowanie projektów innowacji społecznych od pomysłu do upowszechniania efektów. Konferencja skierowana była do specjalistów z różnych sektorów oraz studentów Akademii Leona Koźmińskiego.

Proszę opisać, jakie są efekty tych działań. Jaką zmianę / jakie wskaźniki dzięki nim osiągnięto?

Kandydatka stała się aktywnym uczestnikiem wielu spotkań, w których podejmowane są strategiczne, biznesowe decyzje, a aspekty CSR owe stały składową decyzji. Współorganizowała trzy konferencje CSR wraz z przedstawicielami Grupy dla partnerów biznesowych i przedstawicieli Grupy w Polsce i Portugalii. Z inicjatywy kandydatki została przeprowadzona szczegółowa analiza działań CSR w firmie, wprowadzony system mierzenia inwestycji społecznych LBG oraz raportowanie do Grupy z uwzględnieniem współczynników obowiązujących w systemie GRI (przy współpracy z PwC), w wyniku których zmieniono myślenie o parametrach działania biznesowego. Przeanalizowano wiele procedur, polityk, przetłumaczono polityki grupy wdrażając je w obieg działań i informacji.

Czy działania były podejmowane we współpracy z innymi podmiotami? Na czym polegała ta współpraca?

Organizatorami konferencji byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a partnerem merytorycznym – firma GoodBrand & Company. Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Gospodarki – Pan Janusz Piechociński,  oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Pani Iwona Wendel.