Andrzej Połojko

Andrzej-Polojko-2Dyrektor Generalny

Philips Lighting Poland – Logistician
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji – Inspector
Philips Lighting Poland – Industrial planner and procurement officer
Philips Lighting Poland – Commercial planner
Eaton Truck Components – Logistic Manager
General Electric Power Controls Łódź – Logistic Manager
General Electric Power Controls Łódź – Materials Manager
General Electric Consumer & Industrial Kłodzko – Production Manager
General Electric Consumer & Industrial Kłodzko/ Łódź – Plant Manager
Flextronics International Poland Sp. z o.o. – General Manager and Board Member


Działania w instytucji zatrudniającej, prowadzące do tego, aby zarządzanie nią było bardziej odpowiedzialne (zrealizowane w 2014 roku)

Proszę opisać działania/ projekty wdrożone w firmie/ instytucji, w których kandydat/ka miał/a znaczący udział. Na czym ten udział polegał?

Dyrektor Generalny był inicjatorem i patronem poniższych wydarzeń i projektów: Fundacja Flextronics, utworzona trzymaście lat temu, w 2014 roku przekazała granty między innymi dla:

  • Hospicjum w Tczewie – 6000 USD na zakup mebli i sprzętu dla podopiecznych placówki,
  • Bank Żywności – 8000 USD na zakup samochodu dostawczego z chłodnią,
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Tczewa – 7000 USD na zakup samochodu niezbędnego do przeprowadzania akcji ratunkowych na terenie kąpielisk wodnych,
  • Fundacja Fabryka Talentów – 5500 USD na zaprojektowanie klas do robotyki w szkołach podstawowych w Tczewie,
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych MaKUL@TURA z Malborka – 1600 USD – na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu kulturalnym animowanym przez to stowarzyszenie.
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych MaKUL@TURA z Malborka – 1600 USD – na warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wolontariat

W firmie działalność prowadzi grupa wolontariuszy, którzy chętnie pomagają lokalnej społeczności organizując między innymi: remony organizacji charytatywnych (m.in. Świetlicy Środowiskowej w Tczewie), zbiórki żywności, kampanię „Bezpieczna Droga”, zbiórkę pieniędzy na WOŚP- wewnątrz naszej firmy, wspierają schroniska zwierząt, Szlachetną Paczkę i wiele innych inicjatyw.

W 2014 roku dzięki Panu Andrzejowi Połojko zostały zorganizowane poniższe projekty:

  • Dzień Otwarty – letni piknik oraz możliwość zwiedzenia firmy przez rodziny Pracowników.
  • Wakacje/ Ferie we Flextronics – seria wakacyjnych akcji edukacyjnych dla dzieci Pracowników (zabawy, staże i praktyki)
  • Żłobek Pracowniczy- uruchomienie żłobka dla 40 dzieci pracowników niedaleko firmy.

Dodatkowo zapewnił firmie: opiekę medyczną na terenie zakładu, szkolenia zawodowe dla pracowników, powitalne kocyki dla nowonarodzonych dzieci pracowników, udostępnił pomieszczenie na siłownię, wspiera firmowe drużyny sportowe, upominki i programy motywacyjne.

Proszę opisać, jakie są efekty powyżej opisanych działań. Jakie zmiany nastąpiły w firmie/ instytucji? Jakie wskaźniki osiągnięto?

Dzięki powyższym projektom oraz temu, że Dyrektor Generalny stawia wysokie wymagania etyczne, godnie traktuje pracowników, przestrzega prawa polskiego, konsultuje działania ze związkami zawodowymi oraz dba o atmosferę w pracy – Flextronics jest postrzegany jako firma godna polecenia. Firma, która zarówno dba o poracowników, jak i o społeczność lokalną. Doceniana jest w wielu konkursach, otrzymując m.in. Gryfa Pomorza za działalność CSR oraz wyróżnienie Prezydenta Tczewa za działalność CSR na terenie miasta Tczewa oraz stały rozwój dla dobra lokalnej społeczności.   Ponadto firma przyciąga utalentowanych i zaangażowanych ludzi, którzy mogą realizować swoje aspiracje. Poprzez to osiągają sukcesy –zdobywają nowych klientów, podnoszą satysfakcję obecnych klientów (co pokazują kwartalne badania), współpracują z najlepszymi dostawcami, zdobywają nową wiedzę i certyfikaty, wygrywają konkursy itp.

Czy działania były podejmowane we współpracy z interesariuszami instytucji? Na czym polegała ta współpraca?

Większość powyższych projektów firma organizowała samodzielnie, ale niektóre wymagały współpracy z innymi firmami, np:  Wakacje/ Ferie we Flextronics – firma zaprosiła zespół z RoboCamp w celu zorganizowania zajęć z budowania robotów dla dzieci pracowników.

Dodatkowo Flextronics jest sponsorem i koordynatorem akcji, w której biorą udział między innymi: Straż Pożarna, Policja, WOPR.

Udostępnił AED dla miasta Tczewa – automatyczny defibrylator ratujący życie przy zawałach serca.   Współpracuje z klubami sportowymi, Tczewskim Centrum Kultury i Sztuki, pomaga potrzebującym osobom oraz instytucjom (np. przekazuje darowizny dla neonatologii w szpitalu tczewskim, współpraca z Domem Dziecka w Tczewie), pomaga Bankowi Żywności, bierze udział w zbiórkach „Szlachetna Paczka” itd.

Podsumowanie sylwetki kandydata/ki: proszę opisać jaki jest wkład kandydata/ki w zmiany zachodzące w firmie/ instytucji prowadzące do zarządzania nią w sposób odpowiedzialny, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Pan Andrzej Połojko jest Dyrektorem Generalnym firmy Flextronics International Poland Sp. z o.o.
w Tczewie od 2007 roku. Zarządza cała fabryką, więc ma największy wpływ na zmiany zachodzące
w firmie. Chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych, wspiera lokalną społeczność. Angażuje się w projekty CSER. Zarządza firmą w taki sposób, aby sprzyjać środowisku – pracownicy segregują odpady, oszczędzają prąd i wodę , papier biurowy, ręczniki papierowe itp, wdrażają proekologiczne postawy i nawyki, zbierają zużyte baterie i organizują zbiórki starego sprzętu elektronicznego, po to, aby trafiły do specjalnego punktu recyklingowego.

Dzięki Panu Andrzejowi Połojko w firmie panuje ład i wzajemny szacunek oraz rozwój odpowiedzialności biznesu.

Działania poza instytucją zatrudniającą, przyczyniające się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce.

Proszę opisać działania, które podjął/ęła kandydat/ka , których celem była promocja CSR jako standardu zarządzania przedsiębiorstwami w Polsce. Do jakich grup te działania były skierowane?

Promowanie działań CSR w mediach oraz w trakcie konferencji, w których udział biorą pracownicy.  Wspieranie rozwoju edukacji zawodowej i działalności szkół zawodowych w trakcie konferencji, spotkań z nauczycielami oraz przedstawicielami instytucji. Realizacja programu „SZKOŁA + BIZNES”, w rezultacie którego 7 placówek edukacyjnych zostało wyposażone w laboratoria elektroniczne. Ponadto dla 880 uczniów szkoleniowcy z Flextronics przeprowadzili zajęcia pozalekcyjne, zakończone wręczeniem branżowych certyfikatów IPC-A610 oraz uprawnień SEP.

Przeprowadzenie kampanii Bezpieczna Droga, dzięki której dzieci z pierwszych klas lokalnych szkół podstawowych uczą się podstaw bezpieczeństwa na drodze, w domu oraz nad wodą.

Proszę opisać, jakie są efekty tych działań. Jaką zmianę/ jakie wskaźniki dzięki nim osiągnięto?

Efektem powyższych działań są nowoczesne laboratoria w szkołach. Młodzi ludzie uczą się tego, co w przyszłości rzeczywiście będą mogli wykorzystać w codziennej pracy. Uczniowie mają dostęp do wiedzy o technologiach, które w tak dynamicznej branży elektronicznej, stale się rozwijają i zmieniają.

Pierwszoklasiści poznają zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. W zeszłorocznej edycji przeszkoliliśmy około 1300 dzieci z powiatu Tczewskiego.

Czy działania były podejmowane we współpracy z innymi podmiotami? Na czym polegała ta współpraca?

Wspólnie z Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia działającą w ramach Pomorskiego Klastra ICT INTERIZON zrealizowano projekt „SZKOŁA+BIZNES, do którego zostały zaproszone następujące placówki: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie, Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni, Zespół Szkół Łączności w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1, Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 1 w Gdańsku i Technikum w Owidzu.

Dodatkowo, wspólnie ze Specjalną Pomorska Strefą Ekonomiczną, firma objęła patronatem Technikum w Owidzu, które kształci przyszłych elektroników.  Podczas „Bezpiecznej Drogi” współpracowała z Policją, Strażą Pożarna, Strażą Miejska w Tczewie oraz Związkiem Harcerskim, przekazując wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa dzieciom z pierwszych klas szkoły podstawowej.  Współpraca z powyższymi podmiotami polegała na pozytywnym wpływaniu na rozwój edukacji w regionie poprzez dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, przekazywaniu najnowszych rozwiązań z biznesu do szkół, budowanie świadomości atrakcyjności kierunków technicznych oraz doposażanie szkół.