Nabór zgłoszeń do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Logo Nagrody "Ludzie, którzy zmieniają biznes"Wystartował nabór zgłoszeń do pierwszej w Polsce nagrody w pełni dedykowanej osobom działającym na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach i otoczeniu biznesu. Inicjatywa realizowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a honorowy patronat nad nią objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

.

.

Zgłoś swoją kandydaturę do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

.

Zgłoś czyjąś kandydaturę do Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

 Ideą nagrody jest przekonanie, że wszystkie zmiany w biznesie mają swoich inicjatorów i twórców, a za działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu stoją konkretni ludzie. Poprzez swoją codzienną pracę i zaangażowanie sprawiają oni, że firmy pozytywnie wpływają na swoje otoczenie, zarówno społeczno-gospodarcze jak i przyrodnicze. Mogą być to zarówno osoby na co dzień realizujące projekty CSR-owe, inżynierowie inicjujący zmiany ograniczające zużycie odpadów czy emisję gazów cieplarnianych czy nawet społecznicy przekonujący biznes do tego, że warto być odpowiedzialnym. Nagroda ma wyróżnić tych spośród nich, którzy swoim osobistym zaangażowaniem i kreatywnym podejściem przyczyniają się do upowszechniania idei CSR w Polsce, a ich działania i decyzje wpływają na standardy obowiązujące w przedsiębiorstwach.

Zgłoszenia osób, które sprawiają, że zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny staje się standardem w Polsce, będą przyjmowane do 28 sierpnia. Kandydatury należy przesyłać za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych powyżej. Zaangażować mogą się zarówno pracownicy sektora biznesu, jak i podmiotów niebiznesowych: administracji publicznej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, organizacji otoczenia biznesu. Pod uwagę będą brane działania podjęte w 2014 roku – kandydaci oceniani będą pod względem efektów ich aktywności, oryginalności pomysłu, podejmowanej współpracy w ramach realizowanych projektów oraz zaangażowania i adekwatności.

Laureatów wybierze rada złożona z ekspertów z różnych dziedzin, przyznając trofea maksymalnie trzem osobom w kategoriach Biznes i Sektor pozabiznesowy. Zdobędą oni tytuł „Człowieka, który zmienia biznes 2014 roku” oraz prestiżową statuetkę Nagrody. W tym roku w związku z obchodami 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce wręczona zostanie Nagroda Jubileuszowa. Ponadto widzowie TVP INFO, partnera medialnego nagrody, wyłonią zwycięzcę kategorii: “Człowiek, który zmienia biznes według widzów TVP Info”. Laureaci pierwszej edycji nagrody zostaną ogłoszeni 20 października 2015 roku podczas uroczystej gali, która odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji „Biznes, który zmienia świat”.

– Wiele konkursów, rankingów nagradza działalność społeczną firm. Do tej pory brakowało wyróżnienia, które docenia wkład ludzi w rozwój CSR w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako najdłużej działający i największy think-and-do-tank w Polsce zajmujący się koncepcją CSR w kompleksowy sposób, postanowił taką nagrodę ustanowić. Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” wskaże autorów i autorki sukcesu odpowiedzialnych firm w Polsce – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” to pierwsze wyróżnienie w Polsce poświęcone w pełni docenieniu osób zaangażowanych na rzecz rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczy zarówno przedstawicieli firm, jak i otoczenia biznesu. Nagroda została ustanowiona w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce. Inicjatorem jej powołania jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Zapoznaj się z regulaminem Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes”

Wśród członków jury konkursu znaleźli się między innymi: siostra Małgorzata Chmielewska – Wspólnota Chleb Życia, Piotr Frączak – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Anna Giza-Poleszczuk – socjolog, specjalistka w dziedzinie kapitału społecznego, Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Andrzej Kassenberg – Instytut na rzecz Ekorozwoju, Marek Kosewski – psycholog, wykładowca akademicki, Elżbieta Mączyńska, Agata Stafiej-Bartosik – Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego, Ewa Gałka – Sieć SPLOT, Piotr Onikki-Górski – Business Centre Club, Ewa Lewandowska – Personel i Zarządzanie oraz Mirella Panek-Owsiańska – Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nagrodę „Ludzie, którzy zmieniają biznes” wspierają:

Organizator:

Logo 15-lecia partnerstwa na rzecz CSR.

.

.

.

Patronat Honorowy:

Patronat honorowy prezydenta RPP.

.

.

.

Patroni:

Patronat medialny BCC

….Logo Lewiatana - patrona medialnego

.

.

Logo OFOP - patrona medialnego nagrodyLogo sieci Splot - patrona nagrody

Partner medialny:

Logo TVP Info = patrona medialnego nagrody.

.

.

Regionalny patron medialny:

Logo TVP Kielce - regionaron medialnylny pat.

.

.

.

.

Patroni medialni:

logo_pap_nagroda_konkurs.Logo Forbes.Logo personel i zarządzanie

.

Kompendium CSR..CR Navigator..CSR - biznes, społeczeństwo, środowisko……

….

..ngo.plGazeta Praca…..

.

.