Konferencja „Biznes, który zmienia świat”

konf-podstrona-naglowek

Konferencja „Biznes, który zmienia świat” jest kluczowym elementem obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce, którego pomysłodawcą i inicjatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dwudniowe wydarzenie będzie miało miejsce 20 i 21 października 2015 roku w warszawskim Kinie Praha. Do uczestnictwa zaproszeni zostaną przedstawiciele firm z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, organizacji społecznych oraz administracji publicznej z kraju i zagranicy.

Pierwszego dnia spotkania goście wezmą udział w klasycznej formule konferencyjnej. Gościem specjalnym będzie profesor Guy Standing z Uniwersytetu w Londynie, twórca pojęcia „prekariat”, autor książki „Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa”. Podczas dwóch paneli dyskusyjnych specjaliści i praktycy spróbują przyjrzeć się rozwojowi CSR w Polsce. W pierwszym z nich prezesi firm uznawanych za liderów CSR wspólnie zastanowią się, co CSR dał biznesowi i społeczeństwu. Następnie, głos zabiorą eksperci, wśród nich prof. Jerzy Hausner i prof. Guy Standing, by wspólnie krytycznie spojrzeć na CSR i biznes. W drugiej części spotkania zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badania „Menedżerowie CSR” przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowej przy współpracy z PBS i Deloitte.

Drugi dzień konferencji podzielony został na trzy bloki programowe. Pierwszy zorganizuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu, drugi Ashoka, trzeci natomiast będzie blokiem filmowym. Gośćmi Forum Odpowiedzialnego Biznesu będą inspirujące osoby, mówcy związani zarówno z biznesem, jak i instytucjami społecznymi czy organizacjami, którzy w ciekawy sposób przedstawią zagadnienia związane z odpowiedzialnym biznesem i zrównoważonym rozwojem.

Udział w konferencji „Biznes, który zmienia świat” jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego. Liczba miejsc jest ograniczona.