Diversity&Inclusion Rating

Uwaga! Strona ma charakter archiwalny. Firmy zainteresowane udziałem w badaniu zapraszamy na stronę narzędzia DIVERSITY IN CHECK >>

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce, we współpracy z zespołem Sustainability Consulting Deloitte Polska, zaprasza do drugiej edycji ratingu firm otwartych na różnorodność.

Diversity & Inclusion Rating to narzędzie stworzone na podstawie doświadczeń i metodyk polskich i międzynarodowych, zaprojektowane by mierzyć poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji. Diversity & Inclusion Rating pozwala na obiektywną i przejrzystą ocenę zarządzania różnorodnością w organizacji. Pracodawca może ją wykorzystać m.in. do wyznaczenia mierzalnych celów i budowy planów działań. Poddanie się ocenie pozwala lepiej zdefiniować szanse i ryzyka związane z zarządzaniem różnorodnością oraz obszary do rozwoju w procesie budowania włączającej organizacji, otwartej na różnorodne pracowniczki i pracowników.

Część opłaty za usługę przekazywana jest każdorazowo przez Deloitte na wsparcie programu Karta Różnorodności. W ten sposób firmy uczestniczące w Ratingu wspierają równocześnie działania misyjne Karty Różnorodności na rzecz upowszechnienia zarządzania różnorodnością w Polsce.

Pobierz ulotkę z najważniejszymi informacjami o Diversity & Inclusion Rating >>

Na czym polega udział w Diversity & Inclusion Rating?

 • Wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza obejmującego 4 obszary tematyczne
 • Weryfikacja odpowiedzi przez audytora Deloitte w siedzibie firmy
 • Wyliczenie ratingu dla firmy, opracowanie wniosków i rekomendacji
 • Prezentacja wyników ratingu oraz rekomendacji dla zespołu Klienta
 • 1,5h konsultacji z ekspertem ds. różnorodności

Jakie korzyści daje udział w ratingu?

 1. Obiektywna i transparentna ocena firmy w obszarze zarządzania różnorodnością
 2. Informacja zwrotna dotycząca poziomu zaawansowania i obszarów do poprawy
 3. Możliwość porównania się z innymi firmami (funkcjonalność planowana do wprowadzenia)
 4. Możliwość zbudowania zaangażowania Zarządu w oparciu o wyniki ratingu i rekomendacje
 5. Wsparcie w rozwoju zarządzania różnorodnością w firmie

Narzędzie obejmuje 4 obszary tematyczne:

 • Podstawy zarządcze
 • Programy działań
 • Wskaźniki rezultatów
 • Budowanie zaangażowania (Engagement&Inclusion).

Pobierz ulotkę z najważniejszymi informacjami o Diversity & Inclusion Rating >>

Pytania w ramach kwestionariusza zostały przygotowane z uwzględnieniem wytycznych ISO 26000 (w zakresie wybranych obszarów społecznej odpowiedzialności m.in. praw człowieka oraz praktyk z zakresu pracy), GRI Standards (w zakresie różnorodności i równości szans), a także wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych (w zakresie zaleceń dotyczących Zatrudnienia i stosunków pracowniczych).

Dokumenty dla podmiotów uczestniczących w ratingu dostępne są tutaj >>>

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt. Szczegółowych informacji o narzędziu udzielają Katarzyna Mróz, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: katarzyna.mroz@fob.org.pl  oraz Marta Orzęcka, Senior Consultant w zespole Sustainability Consulting Deloitte Polska: morzecka@deloittece.com

Podsumowanie drugiej edycji Diversity & Inclusion Rating

W ramach Miesiąca Różnorodności, trwającego przez cały maj w Karcie Różnorodności, poznaliśmy skład II edycji Diversity & Inclusion Rating – zestawienia przygotowywanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Deloitte Polska. Wśród liderów zarządzania różnorodnością znalazły się Bank BPH, BNP Paribas Bank Polska, Citi w Polsce, ING Bank Śląski, NatWest Poland oraz Pfizer Polska.

Przejdź do podsumowania II edycji ratingu >>

Podsumowanie pierwszej edycji Diversity & Inclusion Rating

Skład pierwszej edycji ratingu Diversity & Inclusion został ogłoszony 21 października podczas uroczystej gali Konkursu Raporty Społeczne na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wśród liderów zarządzania różnorodnością przoduje branża finansowa i usług profesjonalnych: BNP Paribas PolskaCiti w PolsceDNB Bank PolskaING Bank Śląski oraz NatWest Poland.

Przejdź do podsumowania I edycji ratingu >>

Uwaga! Strona ma charakter archiwalny. Firmy zainteresowane udziałem w badaniu zapraszamy na stronę narzędzia DIVERSITY IN CHECK >>