banner nagrody

1. DEI w biznesie

Nagroda dla firmy, która prowadzi aktywne działania z zakresu zarządzania różnorodnością i tym samym przyczynia się do budowania spójności społecznej. W tej kategorii można zgłaszać inicjatywy mikro, małych, średnik i dużych firm.

Podkategorie:

  • Partnerstwo – nagroda za współpracę międzysektorową przy realizacji działań na rzecz zarządzania różnorodnością.
  • Aktywizm korporacyjny – nagroda za zabranie głosu w sprawie ważnej społecznie
  • Prawa dziecka w biznesie – nagroda za respektowania praw dzieci w kontekście oddziaływania podmiotu.
  • Wolontariat pracowniczy – nagroda za projekt wolontariacki związany z zarządzaniem różnorodnością.
  • Nowatorskie podejście – nagroda za nowatorskie działanie na rzecz zarządzania różnorodnością.

2. DEI w sektorze pozabiznesowym

Nagroda dla organizacji pozabiznesowej, m.in. dla organizacji pozarządowej, państwowej lub prywatnej uczelni wyższej, instytucji publicznej (z wyłączeniem samorządów), która prowadzi aktywne działania z zakresu zarządzania różnorodnością i tym samym przyczynia się do budowania spójności społecznej.

3. DEI w samorządach

Nagroda dla samorządu, np. urzędu miasta, urzędu gminy, urzędu marszałkowskiego, który prowadzi aktywne działania z zakresu zarządzania różnorodnością i tym samym przyczynia się do budowania spójności społecznej.

Na pytania odpowie