banner nagrody

Marzena Strzelczak

Doradczyni Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu ds. DEI

Odpowiada za wsparcie Zarządu i dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu w nadzorze merytorycznym nad obszarem tematycznym – zarządzania różnorodnością (DEI) i funkcjonowania Karty Różnorodności w Polsce. Prowadzi szkolenia i reprezentuje FOB podczas wydarzeń o tematyce DEI, koordynuje projekt badawczy Diversity IN Check Creative, wspiera zarząd w realizacji misji FOB. Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 r. do czerwca 2023 r., członkini zarządu FOB w latach 2015-2023, dyrektorka generalna FOB w latach 2014-2023. W czerwcu 2022 r. dołączyła do zarządu CSR Europe. Od 2016 roku odpowiada za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+ Business Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Pióro odpowiedzialności, Ludzie którzy zmieniają biznes. Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

 

Ewa Lisowska

Szkoła Główna Handlowa

Profesor SGH, pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Prowadzi badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, finansowej niezależności kobiet, motywacji do zakładania własnych firm. Wykłada zagadnienia związane z równością kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz gender i ekonomią. Jedna z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet – stowarzyszenia właścicielek i menedżerek firm; jego prezeska w latach 1993-2006. Redaguje czasopismo „Kobieta i Biznes” ukazujące się od 1993 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej. W latach 2004-2008 kierowała zespołem ekspertek i ekspertów opracowujących Gender Index – wskaźnik równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, a w latach 2011-2012 – badaniami w administracji rządowej w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Autorka książek Kobiecy styl zarządzania (2009) i Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (2010).

 

Karolina Zdrodowska

Urząd m.st. Warszawy

Dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. W Urzędzie m.st. Warszawy odpowiada za działania z zakresu rozwoju gospodarczego i komunikacji społecznej – projekty, programy i kampanie łączące zagadnienia z wielu dziedzin życia mieszkańców, a także inicjuje i koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się upowszechnianiem narzędzi dialogu i partycypacji oraz propagowaniem i wzmacnianiem przeciwdziałania dyskryminacji oraz promocją równego traktowania. Z nadania Prezydenta Rafała Trzaskowskiego pełni funkcję pełnomocniczki ds. równego traktowania.

 

 

Dariusz Kowalski

Uniwersytet SWPS

Prawnik, ekonomista, radca prawny. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką rozwoju przedsiębiorczości. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego i finansowego, publikowanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski oraz inne ośrodki naukowe i badawcze na terenie kraju. Zatrudniony na stanowisku Adiunkta na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, gdzie pełni również funkcję kierownika kierunku Prawo w Biznesie. Członek rady naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Karolina Andrian

Fundacja Share the Care

Założycielka i prezeska Fundacji Share The Care, współwłaścicielka firmy Femmeritum. Działa dla równouprawnienia płci, bo wierzy, że jest to klucz do lepszego świata. Ekspertka w zakresie budowania rozwiązań work-family balance w organizacjach. Współprowadzi podcast Fundacji „Wspólne Dzieci = Wspólne obowiązki”, prowadzi dział #SiłaKobiet w miesięczniku Personel i Zarządzanie. Absolwentka amerykańskiego programu Vital Voices Grow 2018.

 

Maciej Bagiński

Polska Akcja Humanitarna

Od 2009 roku członek zarządu w Polskiej Akcji Humanitarnej odpowiedzialny za sferę finansów. Jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu w Proper Medical Writing Sp. z o.o. Przez wiele lat pracował na kluczowych stanowiskach zarządczych w międzynarodowych korporacjach i polskich firmach, takich jak Pharmacia & Upjohn, Hexal, Agfa Gaevert, Multikino. Absolwent wydziałów filozofii oraz ekonomii.

 

Marianna Wartecka

Fundacja Ocalenie

Jest koordynatorką zespołu ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem oraz członkinią zarządu Fundacji Ocalenie. Do Fundacji dołączyła w 2016 roku, najpierw jako wolontariuszka ucząca cudzoziemców i cudzoziemki języka polskiego, a później współpracowniczka zespołu komunikacji i fundraisingu. Przez kilka lat współpracę z Fundacją łączyła z innymi obowiązkami zawodowymi, ale od 2019 roku jest pełnoetatową pracowniczką Ocalenia. Obecnie odpowiada za rozwijanie relacji zewnętrznych oraz współpracy z partnerami biznesowymi, pełni także funkcję członkini zarządu Fundacji.
Ukończyła studia magisterskie z teatrologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest również absolwentką Akademii Demokracji Społecznej Fundacji Friedricha Eberta oraz Letniej Szkoły Migracji IOM.

 

Janina Owczarek

International Organization for Migration

Ekspertka z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz integracji, z 14-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji projektów z zakresu zarządzania migracjami, międzynarodowej mobilności pracowników oraz integracji. Współautorka rekomendacji dotyczących polityki migracyjnej, integracyjnej i prawa migracyjnego. Certyfikowana trenerka biznesu. Z ramienia IOM tworzyła i koordynowała grupę roboczą sektora biznesu do spraw migracji. Posiada doświadczenie pracy w sektorze prywatnym w zakresie Global Mobility. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Dalarna w Szwecji.

 

Agata Robińska

Fundacja TAKpełnosprawni

Prezeska fundacji TAKpełnosprawni, która promuje kompleksowe podejście do zatrudniania i włączania osób z niepełnosprawnościami w polskich firmach, od lat działająca w obszarze CSR oraz różnorodności i włączania (D&I). Zwolenniczka dzielenia się skutecznymi rozwiązaniami z innych krajów i przenoszenia ich na grunt polski. Autorka raportu Pracodawca na TAK, który popularyzuje kompleksowe podejście do zarządzania tematem różnorodności pod kątem sprawności oraz zawiera wiele dobrych praktyk oraz wskazówek i inspiracji zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Posiadaczka prestiżowego tytułu Certified Diversity Professional (CDP)®. Prowadzona przez nią fundacja jest jedynym reprezentantem na Polskę międzynarodowej organizacji ILO Global Business and Disability Network.

 

Katarzyna Bogatko

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Od 2009 r. związana z PTPA, w którym koordynowała projekty związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu w różnych obszarach życia i z uwagi na różne przesłanki, m.in.: „Monitoring stosowania przepisów prawa antydyskryminacyjnego przez wymiar sprawiedliwości”, „Szkoła ombudsmanów związkowych do spraw równego traktowania” czy „Prawo antydyskryminacyjne w codziennej działalności związków zawodowych”. Koordynuje świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, udziela porad prawnych oraz reprezentuje w postępowaniach sądowych osoby doświadczające dyskryminacji. Od 10 lat prowadzi szkolenia o tematyce antydyskryminacyjnej dla pracodawców, osób zatrudnionych, usługodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych czy podmiotów publicznych. Współpracuje z fundacją z Atypika. W oparciu o metodę Hausing First wspiera osoby w kryzysie bezdomności.

 

Irena Dawid-Olczyk

Fundacja La Strada

Aktywistka na rzecz praw człowieka, współzałożycielka i Prezeska Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Zaangażowana od 1995 roku we wspieranie ofiar handlu ludźmi, pracy przymusowej oraz komercyjnego wykorzystania seksualnego. Pomysłodawczyni i długoletnia koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Laureatka nagrody RPO im. Pawła Włodkowica, uznana za TIP Hero 2022. Trenerka, autorka programów szkoleniowych, konsultantka przedsięwzięć artystycznych. Zaangażowana w kampanie informacyjne, lobbying i bezpośrednią pomoc. Zawsze odbiera telefon. W wolnych chwilach czyta.

 

Małgorzata Petru

Bank BNP Paribas

Andragożka z wieloletnim doświadczeniem w różnych obszarach HR. W Banku BNP Paribas pełni funkcję Diversity Officer, pracuje na stanowisku Menedżerki ds. zarządzania różnorodnością i włączeniem. Jest współinicjatorką i jedną z liderek sieci „Kobiety zmieniające BNP Paribas” która działa na rzecz równości płci i promowania DEIB w banku. Laureatka nagrody specjalnej Menadżerka Różnorodności w konkursie Polskie Nagrody Różnorodności 2023 (My Company Polska).

 

Anna Kowalik-Mizgalska

Orange Polska

Dyrektorka CSR, Analiz i Wydarzeń w Orange Polska, pracująca w firmie od 20 lat. Odpowiada za tworzenie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy, relacje z partnerami społecznymi i instytucjami publicznymi oraz sponsoring. Zaangażowana w zarządzanie różnorodnością i certyfikację firmy w zakresie GEEIS & Diversity (Gender Equality European and International Standard). Od 14 lat z zespołem współtworzy Orange Warsaw Festival, największy miejski festiwal muzyczny, który nie tylko jest ucztą dla ucha, ale również najlepiej dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wydarzeniem muzycznym w Polsce. Społecznie pełni funkcję członkini zarządu Fundacji Dorastaj z Nami, której inicjatorem i założycielem jest Orange Polska.

 

Agnieszka Szamalek-Michalska

CD PROJEKT RED

Ukończyła studia z zakresu międzynarodowego prawa publicznego na Uniwersytecie Warszawskim, a ponieważ jej największym marzeniem było zostać psychologiem, 3 lata temu ukończyła studia i zdobyła tytuł magistra tej specjalności. Swoją obecną karierę rozpoczęła w CD PROJEKT RED od stanowiska specjalisty ds. relokacji. Jej dalsza ścieżka zawodowa rozwijała się dynamicznie; Agnieszka współtworzyła tam zarówno zespół HR, jak i komunikacji wewnętrznej. Jej zaangażowanie w sprawy kobiet zaowocowało założeniem programu mentorsko-stypendialnego CD PROJEKT Dziewczyny w Grze! dla młodych dziewczyn z mniejszych miejscowości w Polsce. Program ma na celu zachęcenie i pomoc w rozpoczęciu pracy w branży gier komputerowych, zapewniając kobietom większą reprezentację. Agnieszka jest postrzegana przez wielu jako osoba całkowicie empatyczna, godna zaufania i nastawiona na ludzi.

 

Milena Olszewska-Miszuris

30% Club Poland

Posiada 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Kieruje butikową spółką doradczą, wspierającą firmy w budowaniu wartości, raportowaniu finansowym i zrównoważonego rozwoju oraz relacjach inwestorskich. Jest założycielką i Co-Chair 30% Club Poland, członkinią Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych i aktywną członkinią rad nadzorczych spółek giełdowych. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie oraz w Governance, Risk and Performance Global Forum przy ACCA. Jest ekspertką ds. zrównoważonego ładu korporacyjnego w UN Global Compact Network Poland. Przez dziesięć lat była analityczką spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich, wielokrotnie nagradzaną za swoją wiedzę oraz wyczucie rynkowe w kraju jak i za granicą.

 

Renata Szredzińska

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła podyplomowe studium „Komunikacja społeczna i media” w Polskiej Akademii Nauk. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, a także programów edukacyjnych dotyczących ochrony dzieci przed krzywdzeniem i praw dziecka. Od 2016 roku członkini zarządu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

Michał Knapik

Group Diversity, Equity & Inclusion Lead (Grupa KRUK)

Z obszarem Diversity, Equity & Inclusion związany od 2018 roku. Swoją przygodę z DEI rozpoczął w międzynarodowej korporacji należącej do Qurate Retail Group. Jako team leader w agencji brandingowej Admind współpracował z globalnymi markami i koordynował wielokulturowym zespołem. Wspierał zarządzanie różnorodnością w agencji podczas certyfikacji B-Corp. Przez dwa lata realizował założenia polityki DEI w Grupie mBanku, gdzie dbał o inkluzywność procesów i wellbeing oraz zarządzał projektami sieci pracowniczych. Pracował z kadrą menedżerską i szkolił zespoły na temat inkluzywnych postaw, włączającej komunikacji oraz nieświadomych nastawień. W marcu 2024 roku objął rolę Global Diversity, Equity & Inclusion Lead w Grupie KRUK. Posiada certyfikat HRCI D&I in HR Management oraz certyfikat Fundacji Języka Polskiego jako ambasador prostego i empatycznego języka. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Karolina Kopińska

LOTTE Wedel

Od 2020 roku dba o zrównoważony rozwój w firmie Wedel. Jako koordynatorka ESG odpowiada za m.in. wdrażanie i rozwój strategii CSR, raportowanie pozafinansowe, realizację projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności i ich komunikację. Swoją karierę rozpoczęła od aktywizowania społeczności lokalnych realizując m.in. systemowe programy unijne, czy też współtworząc grochowskie community center PACA 40. W kolejnych latach realizowała projekty z zakresu komunikacji, PR i eventów dla platformy CANAL+, a następnie jako Ekspertka ds. Komunikacji w Polskich Liniach Lotniczych LOT, gdzie odpowiadała m.in. za współkreowanie i realizację strategii komunikacji marki, działania sponsoringowe, projekty ekologiczne i employer brandingowe. Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskiej Szkoły Reklamy.

 

Monika Chabior

Urząd Miejski w Gdańsku

Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Zarządza gdańską oświatą, pomocą społeczną, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz wsparciem innowacji społecznych. Koordynuje wdrożenie polityk horyzontalnych: „Gdańskiego Modelu na rzecz równego traktowania”, „Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów”. Socjolożka, aktywna działaczka społeczna na rzecz praw człowieka, włączenia społecznego oraz emancypacji grup zagrożonych wykluczeniem.

 

Ewa Pawłowska

Fundacja Integracja

Od 2018 roku jest prezesem Fundacji Integracja oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa i studiów menedżerskich Agile Leadership na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła też Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie. Przez 26 lat pracowała jako położna specjalistka w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie, zajmując się także pacjentkami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Współtworzy Fundusz Wieczysty im. Piotra Pawłowskiego, aby ze zgromadzonych środków co roku przyznawać stypendia. Jest członkinią Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zasiada w Kapitule Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, w której jest kategoria Nagrody im. Piotra Pawłowskiego, w kapitule Nagrody Prezydenta Gdyni im. Piotra Pawłowskiego, kapitule Nagrody Liderów Pro Bono, jury Konkursu „Człowiek bez barier” i Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Laur Dostępności”. Współtworzy Koalicję „Przewijamy Polskę”. Jest redaktor naczelną magazynu „Integracja” i portalu Niepelnosprawni.pl.

 

Przemysław Wiśniewski

Fundacja Zaczyn

Dyrektor i współtwórca Fundacji Zaczyn zajmującej się wzmacnianiem głosu osób starszych w debacie publicznej oraz tworzeniem innowacji społecznych i technologicznych korzystnych dla starzejącego się społeczeństwa. Redaktor naczelny pisma eksperckiego „Polityka Senioralna”, koordynator Senior_Hub. Instytutu Polityki Senioralnej, autor nagradzanych kampanii społecznych „Zauważeni” oraz „Zrozumieć Starość”, pomysłodawca największego prosenioralnego wydarzenia w Europie „Parada Dojrzałych Wspaniałych”. Autor badań społecznych i publikacji eksperckich. Członek licznych międzynarodowych zespołów badawczych.

 

Robert Andrzejczyk

Robert Andrzejczyk

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Socjolog, historyk, urzędnik państwowy z doświadczeniem zdobytym w Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Sportu i Turystyki. W latach 2017-2020 prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wiceprezes Europejskiej Komisji Podróży (European Travel Commission). Od 2021 r. kieruje Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 

Rafał Mikołajczyk

Rafał Mikołajczyk

TVN Warner Bros. Discovery

Dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i CSR w TVN Warner Bros. Discovery. Odpowiada za liczne aktywności TVN WBD z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu m.in. różnorodności, inkluzywności, zrównoważonego rozwoju i wsparcia społeczności LGBTQ+. Tworzy ramy raportowania niefinansowego i strategii ESG w TVN Warner Bros oraz współpracuje ze wszystkimi obszarami biznesu w ramach projektów z zakresu budowania zaangażowania pracowników Discovery. Ukończył Swedish Institute Leadership Program w obszarze Sustainability oraz kurs Strategic Leadership Academy, Program prestiżowego ICAN Institute. Absolwent wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Marta Białek-Graczyk

Marta Białek-Graczyk

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”

Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, socjolożka, autorka i tutorka projektów społecznych z dwudziestoletnim doświadczeniem w inkubowaniu innowacji społecznych. Od 2003 wsparła rozwój ponad 100 projektów społeczno-kulturalnych w całej Polsce. Specjalizuje się w inkubacji rozwiązań na rzecz osób starszych oraz środowisk kultury. Autorka projektów społecznych i publikacji poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym. Prowadzi zajęcia na kierunku „Sztuki społeczne” w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Katarzyna Modlińska

Kasia Modlińska

Fundacja dla Neurokultury Atypika

Filozofka, psycholożka, założycielka i prezeska Fundacji dla Neurokultury Atypika. Inicjatorka i współautorka studiów nt. zarządzania potencjałem osób neuroatypowych w miejscu pracy na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka studiów psychoanalitycznych w Tavistock and Portman w Londynie i Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

 

Paweł Tyszkiewicz

Paweł Tyszkiewicz

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Magister filozofii, pracował jako konsul (1991-1996) w Los Angeles i Montrealu. Założyciel i Dyrektor Generalny (1996-2000) firmy Polonia Cup – organizator Mistrzostw Polski w Wyścigach Motocyklowych i importer motocykli Ducati. Pracował (2000-2003) jako manager i trener w firmach szkoleniowych Cedho i Chiltern. Od 2003 zarządza Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR. W latach 2005-2021 członek zarządu ZKDP, w latach 2007-2009 Prezes Rady Reklamy. Od 2010 jest członkiem Komitetu Krajowych Stowarzyszeń EACA – Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Komunikacji Marketingowej z siedzibą w Brukseli. Od 2021 Przewodniczącym Rady Partnerów Effie.

 

Jolanta Gumula

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Menadżerka kultury i muzeolożka, przez wiele lat tworzyła ofertę edukacyjno-społeczną dla każdego sektora widowni Muzeum Narodowego w Krakowie i Muzeum Łazienki Królewskie, których była wicedyrektorką. Wykładowczyni akademicka, członkini dwóch kadencji zarządu International Council of Museums. Obecnie pracuje na stanowisku wicedyrektorki Muzeum Historii Żydów Polskich, wraz z zespołem realizuje program muzeum wg hasła Mariana Turskiego: „Nie bądź obojętny”.

 

Marta Biernacka-Miernik

Polskie Stowarzyszenie ESG

Członkini Zarządu i współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia ESG, członkini Komitetu KIG ds. ESG, integratorka środowiska związanego z ideą ESG. Jedna z inicjatorek Rady Innowatorów ESG działającej przy PSE. Dyrektorka zarządzająca Compress SA, partnerka zarządzająca Agencji Medialnej Strategic Advisors. Pracowała dla kilkudziesięciu dużych marek polskich i międzynarodowych, tworząc strategie, doradzając zarządom w sytuacjach kryzysowych, organizując kampanie CSR. Fascynatka i adwokatka tematyki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Politolożka i dziennikarka ekonomiczna. Przez pierwsze 10 lat pracy zawodowej pracowała w czołowych polskich mediach: Forbes, Puls Biznesu, Polska Press, Dziennik „Polska Europa Świat”.

 

Marcin Dzierżanowski

My Company Polska

Dziennikarz, publicysta, działacz antydyskryminacyjny. Redaktor prowadzący „My Company Polska”. Pomysłodawca i przewodniczący kapituły konkursu Polskich Nagród Różnorodności. Był m.in. redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost”, sekretarzem redakcji „National Geographic Traveler”. Twórca i pierwszy szef portalu informacyjnego tvp.info. Nominowany do Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz Grand Press. Autor i współautor publikacji antydyskryminacyjnych, m.in. „Jak mówić i pisać o osobach LGBT+”. Związany z organizacjami pozarządowymi, m.in. Fundacja Wiara i Tęcza oraz Lambda Warszawa.

 

Katarzyna Kaczmarek

IKEA Retail Polska

Krajowa Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail Polska, odpowiedzialna za realizowanie strategii ED&I w organizacji. Od 6 lat w Ingka Group, wcześniej jako Customer Experience Leader/Kierowniczka ds. Kreowania Doświadczeń Klientów w Ingka Centres Polska. Z wykształcenia pedagożka oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu reklamy i marketingu medialnego. Przez ponad 10 lat związana z marketingiem, wcześniej zaangażowana w pracę w instytucjach penitencjarnych i pomocowych. Współautorka programów wyrównujących szanse młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Karolina Gebura-Nowak

Karolina Gębura-Nowak

Philip Morris Polska

Jako członkini zarządu Philip Morris w Polsce, obejmuje stanowisko Dyrektorki Działu Kapitału Ludzkiego i Kultury Organizacyjnej dla Polski i Krajów Bałtyckich budując przyszłość wolną od stereotypów. Liderka zmian z szerokim doświadczeniem pracy w różnych krajach i funkcjach m.in. finanse, compliance, kontrola wewnętrzna, ochrona znaku towarowego i HR. Z łatwością przekłada strategie biznesowe na strategie HR ze szczególną uwagą na organizational design, rozwój ludzi i zespołów, zarządzenie talentami, równościową, inkluzywną kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników. Karolina stawia w centrum człowieka, chętnie eksperymentuje oraz stwarza przestrzeń dla innowacji.