banner nagrody

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu od czerwca 2020 roku. Od 2016 roku odpowiada także za rozwój Karty Różnorodności i współpracę z Platformą Diversity Charters przy Komisji Europejskiej. Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarządzania różnorodnością, członkini jury wielu konkursów: Verba Veritatis, LGBT+, Diamonds Awards, Gwiazdy Dobroczynności, Pióro odpowiedzialności, Ludzie, którzy zmieniają biznes. Na co dzień zarządza Zespołem FOB, uczestnicząc w kształtowaniu wszystkich projektów i programów łącząc to z pracą w Zarządzie nad strategicznym rozwojem organizacji. Ekspertka związana wcześniej z sektorem biznesowym, branżą finansowo-ubezpieczeniową i energetyczną, gdzie odpowiadała za projekty komunikacji korporacyjnej, dialogu ze społecznościami lokalnymi oraz tworzenie strategii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w dużych grupach kapitałowych.

 

Ewa Lisowska

Szkoła Główna Handlowa

Profesor SGH, pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. Prowadzi badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy, finansowej niezależności kobiet, motywacji do zakładania własnych firm. Wykłada zagadnienia związane z równością kobiet i mężczyzn w społeczeństwie oraz gender i ekonomią. Jedna z założycielek Międzynarodowego Forum Kobiet – stowarzyszenia właścicielek i menedżerek firm; jego prezeska w latach 1993-2006. Redaguje czasopismo „Kobieta i Biznes” ukazujące się od 1993 r. w polskiej i angielskiej wersji językowej. W latach 2004-2008 kierowała zespołem ekspertek i ekspertów opracowujących Gender Index – wskaźnik równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, a w latach 2011-2012 – badaniami w administracji rządowej w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Autorka książek Kobiecy styl zarządzania (2009) i Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie (2010).

 

Karolina Zdrodowska

Urząd m.st. Warszawy

Dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. W Urzędzie m.st. Warszawy odpowiada za działania z zakresu rozwoju gospodarczego i komunikacji społecznej – projekty, programy i kampanie łączące zagadnienia z wielu dziedzin życia mieszkańców, a także inicjuje i koordynuje współpracę z organizacjami pozarządowymi. Zajmuje się upowszechnianiem narzędzi dialogu i partycypacji oraz propagowaniem i wzmacnianiem przeciwdziałania dyskryminacji oraz promocją równego traktowania. Z nadania Prezydenta Rafała Trzaskowskiego pełni funkcję pełnomocniczki ds. równego traktowania.

 

 

Dariusz Kowalski

Uniwersytet SWPS

Prawnik, ekonomista, radca prawny. Od kilkunastu lat zajmuje się problematyką rozwoju przedsiębiorczości. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego i finansowego, publikowanych m.in. przez Najwyższą Izbę Kontroli, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski oraz inne ośrodki naukowe i badawcze na terenie kraju. Zatrudniony na stanowisku Adiunkta na Wydziale Prawa w Warszawie Uniwersytetu SWPS, gdzie pełni również funkcję kierownika kierunku Prawo w Biznesie. Członek rady naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 

Karolina Andrian

Fundacja Share the Care

Założycielka i prezeska Fundacji Share The Care, współwłaścicielka firmy Femmeritum. Działa dla równouprawnienia płci, bo wierzy, że jest to klucz do lepszego świata. Ekspertka w zakresie budowania rozwiązań work-family balance w organizacjach. Współprowadzi podcast Fundacji „Wspólne Dzieci = Wspólne obowiązki”, prowadzi dział #SiłaKobiet w miesięczniku Personel i Zarządzanie. Absolwentka amerykańskiego programu Vital Voices Grow 2018.

 

Maciej Bagiński

Polska Akcja Humanitarna

Od 2009 roku członek zarządu w Polskiej Akcji Humanitarnej odpowiedzialny za sferę finansów. Jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu w Proper Medical Writing Sp. z o.o. Przez wiele lat pracował na kluczowych stanowiskach zarządczych w międzynarodowych korporacjach i polskich firmach, takich jak Pharmacia & Upjohn, Hexal, Agfa Gaevert, Multikino. Absolwent wydziałów filozofii oraz ekonomii.

 

Slava Melnyk

Kampania Przeciw Homofobii

Dyrektor Kampanii Przeciw Homofobii (KPH), ogólnopolskiego stowarzyszenia działającego przeciwko dyskryminacji osób LGBTQI. Zaczynał jako wolontariusz w 2011 roku, by 2 lata później dołączyć na stałe do zespołu KPH. W 2019 był kandydatem w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej” Ludzie Roku 2018, w kategorii „Różni ludzie, lepszy świat”. W październiku 2019 został wybrany do zarządu międzynarodowej organizacji ILGA-Europe. W 2020 był w grupie finalistów w kategorii działalność społeczna w 9. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Kampania Przeciw Homofobii regularnie organizuje debaty, kampanie społeczne oraz prowadzi działania rzecznicze, których głównym celem jest przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób LGBTQI.

 

Jolanta Gumula

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, z muzealnictwem związana od 2000 r. Pracę rozpoczynała w Muzeum Narodowym w Krakowie, gdzie kierowała Działem Edukacji, następnie w Łazienkach Królewskich, gdzie zbudowała Ośrodek Edukacji Muzealnej oraz pełniła funkcję Wicedyrektora ds. Muzealnych. Z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN związana od 2015 r. jako Wicedyrektor ds. Programowych. Absolwentka Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Stypendystka MKiDN (program stażowy w Victoria & Albert Museum, Museum of London), stypendystka Departamentu Stanu USA, członkini Prezydium Komitetu Narodowego International Council of Museums (ICOM) dwóch kadencji.

 

Marianna Wartecka

Fundacja Ocalenie

Jest koordynatorką zespołu ds. relacji zewnętrznych i współpracy z biznesem oraz członkinią zarządu Fundacji Ocalenie. Do Fundacji dołączyła w 2016 roku, najpierw jako wolontariuszka ucząca cudzoziemców i cudzoziemki języka polskiego, a później współpracowniczka zespołu komunikacji i fundraisingu. Przez kilka lat współpracę z Fundacją łączyła z innymi obowiązkami zawodowymi, ale od 2019 roku jest pełnoetatową pracowniczką Ocalenia. Obecnie odpowiada za rozwijanie relacji zewnętrznych oraz współpracy z partnerami biznesowymi, pełni także funkcję członkini zarządu Fundacji.
Ukończyła studia magisterskie z teatrologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz z prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest również absolwentką Akademii Demokracji Społecznej Fundacji Friedricha Eberta oraz Letniej Szkoły Migracji IOM.

 

Janina Owczarek

International Organization for Migration

Ekspertka z zakresu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców oraz integracji, z 14-letnim doświadczeniem w zarządzaniu i realizacji projektów z zakresu zarządzania migracjami, międzynarodowej mobilności pracowników oraz integracji. Współautorka rekomendacji dotyczących polityki migracyjnej, integracyjnej i prawa migracyjnego. Certyfikowana trenerka biznesu. Z ramienia IOM tworzyła i koordynowała grupę roboczą sektora biznesu do spraw migracji. Posiada doświadczenie pracy w sektorze prywatnym w zakresie Global Mobility. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Dalarna w Szwecji.

 

Agata Robińska

Fundacja TAKpełnosprawni

Prezeska fundacji TAKpełnosprawni, która promuje kompleksowe podejście do zatrudniania i włączania osób z niepełnosprawnościami w polskich firmach, od lat działająca w obszarze CSR oraz różnorodności i włączania (D&I). Zwolenniczka dzielenia się skutecznymi rozwiązaniami z innych krajów i przenoszenia ich na grunt polski. Autorka raportu Pracodawca na TAK, który popularyzuje kompleksowe podejście do zarządzania tematem różnorodności pod kątem sprawności oraz zawiera wiele dobrych praktyk oraz wskazówek i inspiracji zarówno dla pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Posiadaczka prestiżowego tytułu Certified Diversity Professional (CDP)®. Prowadzona przez nią fundacja jest jedynym reprezentantem na Polskę międzynarodowej organizacji ILO Global Business and Disability Network.

 

Katarzyna Bogatko

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Członkini Zarządu PTPA, Radczyni prawna przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2009 r. związana z PTPA, w którym na przestrzeni lat koordynowała wiele projektów związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu w różnych obszarach życia i z uwagi na różne przesłanki. Koordynuje świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego, udziela porad prawnych oraz reprezentuje w postępowaniach sądowych osoby doświadczające dyskryminacji. Od 10 lat prowadzi szkolenia o tematyce antydyskryminacyjnej dla pracodawców, osób zatrudnionych, usługodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych czy podmiotów publicznych. Współpracuje z fundacją z A/typowi – organizatorem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z zakresu neuroróżnorodności w obszarze zatrudnienia. W oparciu o metodę Hausing First wspiera osoby chorujące psychicznie i pozostające w kryzysie bezdomności.

 

Irena Dawid-Olczyk

Fundacja La Strada

Aktywistka na rzecz praw człowieka, współzałożycielka i Prezeska Fundacji przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Zaangażowana od 1995 roku we wspieranie ofiar handlu ludźmi, pracy przymusowej oraz komercyjnego wykorzystania seksualnego. Pomysłodawczyni i długoletnia koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi. Laureatka nagrody RPO im. Pawła Włodkowica, uznana za TIP Hero 2022. Trenerka, autorka programów szkoleniowych, konsultantka przedsięwzięć artystycznych. Zaangażowana w kampanie informacyjne, lobbying i bezpośrednią pomoc. Zawsze odbiera telefon. W wolnych chwilach czyta.

 

Dorota Szostek-Rustecka

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga

Od 3 lat prezeska Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, odpowiedzialna za lokalne programy, portfolio projektów społecznych Citi Foundation oraz strategię społecznego zaangażowania Banku w Polsce. Wcześniej – członkini zespołu Gobal Public Affairs, odpowiedzialna za komunikację bankowości detalicznej w Polsce, a później rzeczniczka prasowa i dyrektora biura prasowego Citi Handlowy. Od lat zaangażowana w szereg projektów na rzecz rozwoju kultury różnorodności w Citi oraz w biznesie.

 

Oliwia Komada

Deloitte

Managerka Sustainability & Economics w Deloitte. Doktor nauk ekonomicznych, członkini zarządu Fundacji Adeptów i Miłośników Ekonomii. Specjalizuje się w ekonomii pracy i obliczeniowych modelach makroekonomicznych. W Deloitte zajmuje się m.in. tematem Diversity & Inclusion, wspierając klientów w analizie ilościowej tego obszaru oraz projektowaniu polityk adresujących zidentyfikowane wyzwania. Współtworzyła analizy sytuacji uchodźców na rynku pracy. Ma sześcioletnie doświadczenie w środowisku akademickim i organizacjach pozarządowych. Jest autorką wielu artykułów naukowych, raportów oraz wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Małgorzata Petru

Bank BNP Paribas

Z wykształcenia jest andragożką, czyli specjalistką w zakresie edukacji dorosłych, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach HR. W Banku BNP Paribas pracuje na stanowisku Menedżerki ds. Zarządzania Różnorodnością i Włączeniem, pełni także funkcję Diversity Officer. Promotorka sieci pracowniczych działających na rzecz grup społecznych zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem. Jest współinicjatorką i jedną z liderek programu „Kobiety zmieniające BNP Paribas”, który działa na rzecz równości płci, w tym równości rodzicielskiej i promowania D&I w banku.
Wierzy w ideę lifelong learning. Prowadzi fundację Po Pierwsze Edukacja, poprzez którą realizuje projekty adresowane do różnych grup społecznych.
W wolnym czasie zgłębia tajniki zdrowego stylu życia, ukończyła studia podyplomowe w zakresie Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego na SGGW.

 

Małgorzata Sztabińska

ERGO Hestia

Z wykształcenia ekonomistka, od 4 lat dyrektorka personalna w ERGO Hestii. W firmie pracuje od lat, zaczynała w finansach, a potem z powodzeniem realizowała strategiczne projekty w obszarach rozwoju produktu, marketingu i zarządzania sprzedażą. Odpowiadała za przygotowanie i realizację największego wydarzenia biznesowego w Polsce dla 10 tys. pracowników, pośredników i klientów. W swojej pracy stawia na zaangażowanie i rozwój pracowników. Od wielu lat wspiera i realizuje projekty likwidujące bariery w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, m.in. docenioną również na rynku kampanię zachęcającą pracowników do ujawniania swojej niepełnosprawności. W swoim życiu stawia na zaufanie i współpracę. Jest optymistką, w wolnym czasie praktykuje jogę i spędza aktywnie czas na wycieczkach rowerowych. Absolwentka Programu MBA realizowanego przez GFKM z Erasmus University. Odznaczona Odznaką PIU za Zasługi Dla Ubezpieczeń.

 

Marta Pszczoła

Santander Bank Polska

Dyrektorka Departamentu Zarządzania Talentami i Transformacji Kultury Organizacyjnej w Santander Bank Polska. Z wykształcenia i z zamiłowania psycholożka kliniczna. Od lat zajmuje się rozwojem osobistym liderów w dużych organizacjach, w roli managerki wyższego szczebla, głównie w obszarze HR. Jest entuzjastką podejścia opartego na mocnych stronach i odblokowywaniu ukrytego potencjału. Wspiera rozwój jednostek, zespołów i organizacji. Jest zwolenniczką prostych rozwiązań, naturalnego, otwartego i autentycznego stylu zarządzania, opartego na obopólnym zaufaniu.

 

Anna Kowalik–Mizgalska

Orange Polska

Dyrektorka CSR, Analiz i Wydarzeń w Orange Polska, pracująca w firmie od 20 lat. Odpowiada za tworzenie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy, relacje z partnerami społecznymi i instytucjami publicznymi oraz sponsoring. Zaangażowana w zarządzanie różnorodnością i certyfikację firmy w zakresie GEEIS & Diversity (Gender Equality European and International Standard). Od 14 lat z zespołem współtworzy Orange Warsaw Festival, największy miejski festiwal muzyczny, który nie tylko jest ucztą dla ucha, ale również najlepiej dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wydarzeniem muzycznym w Polsce. Społecznie pełni funkcję członkini zarządu Fundacji Dorastaj z Nami, której inicjatorem i założycielem jest Orange Polska.

 

Małgorzata Skibińska

Provident Polska

Dyrektorka Departamentu Personalnego, w Provident Polska pracuje od ponad piętnastu lat. Uczestniczy w rozwoju Spółki i zwiększeniu jej konkurencyjności na rynku poprzez realizowanie szeroko rozumianej polityki zarządzania zasobami w ludzkimi, w szczególności w obszarach: personalnym, kadrowym, szkoleniowo-rozwojowym. Tworzy i realizuje rozwiązania z obszaru spraw pracowniczych. Odpowiada za strategię i jej realizację w zakresie prowadzenia dialogu społecznego ze Związkami Zawodowymi i Forum Pracownika. Koordynuje projekty związane z budowaniem zaangażowania i well-beingu wewnątrz firmy. Jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, doktorem nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej z zakresu coachingu.

 

Roman Skrzypczyński

PwC

Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wykrywania przestępczości gospodarczej, kryminalnej, cyberprzestępczości, a także prowadzenia wywiadu gospodarczego.
W ramach przeprowadzonych projektów od 1997 r., podczas pracy w Policji i PwC (8 lat), Roman uzyskał kompleksową wiedzę w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, cyberprzestępczości oraz informatyki śledczej (w tym pozyskiwania danych), ponadto w zakresie identyfikacji sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu informacji, polityki publicznej, jak również nadużyć seksualnych i norm obyczajowych, realizował także zadania głównie w zakresie oszustw finansowych i korporacyjnych, a także korupcji w firmach w różnych dziedzinach gospodarki.
Obecnie Romek od 5 lat wspiera aktywnie działania dotyczące bezpieczeństwa marki PwC. Dostarcza też informacji do realizacji nowych projektów, zajmuje się współpracą z pracownikami PwC w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w pracy dla naszej firmy, zarówno tych z niepełnosprawnością, jak i w pełni sprawnych.
Pełni również unikalną rolę Rzecznika ds. Osób z Niepełnosprawnością w PwC, od kilku lat jest osobą z niepełnosprawnością w stopniu znacznym.

 

Karol Bukala

NatWest Poland

Przygodę z HR rozpoczął kilkanaście lat temu, tuż po ukończeniu psychologii na SWPS. Od tamtego czasu pracował w kilku dużych firmach z branży finansowo-ubezpieczeniowej, a od ponad 10 lat związany jest z Grupą NatWest, gdzie przez ostatnich 9 lat pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zasobów Ludzkich. Poza pracą balansuje pomiędzy aktywnym spędzaniem czasu (podróże, górskie wędrówki) a relaksowaniem się przy książce, muzyce i filmie.


Na pytania odpowie