Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

marzena.strzelczak@fob.org.pl

+48 22 627 18 71