Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy

Obecnie trwają prace nad nową formułą ewaluacyjną dla pracodawców, którzy podpisali Kartę Różnorodności. 

Informacja zostanie przesłana do Sygnatariuszy już wkrótce.

W przypadku pytań prosimy o kontakt

Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy

Marzena Strzelczak

Prezeska Zarządu i Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

+48 22 627 18 71