Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy – wersja 2019

Ankieta ewaluacyjna dla sygnatariuszy Karty Różnorodności dotycząca rezultatów wdrażania zasad Karty Różnorodności.

Jednym z zobowiązań wynikających z podpisania Karty Różnorodności jest coroczne wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej postępów we wdrażaniu Karty Różnorodności w organizacji. Do wypełnienia ankiety zapraszamy wszystkich sygnatariuszy.