Dokumenty

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania dla podmiotów biorących udział w Diversity&Inclusion Rating:

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt. Szczegółowych informacji o narzędziu udzielają Katarzyna Mróz, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: katarzyna.mroz@fob.org.pl  oraz Marta Orzęcka, Senior Consultant w zespole Sustainability Consulting Deloitte Polska: morzecka@deloittece.com