Deklaracja Sygnatariusza

Szanowni Sygnatariusze Karty Różnorodności,

po 9 latach istnienia Karty Różnorodności, z początkiem marca 2021, roku uruchomiliśmy proces, którego celem jest potwierdzenie, że Pracodawcy należący do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności nadal wyrażają wolę współpracy z naszą organizacją i wypełniają przyjęte wraz z podpisaniem Karty Różnorodności zobowiązania.

Na mocy decyzji Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu prosimy wszystkie organizacje, które podpisały Kartę Różnorodności przed 2019 r. o potwierdzenie swoich deklaracji. Jesteśmy przekonani, że taki cykliczny monitoring jest konieczny dla potwierdzenia wiarygodności deklaracji samych Sygnatariuszy oraz naszych aktywności w Karcie Różnorodności, wspierając wprowadzanie realnych zmian w miejscu pracy, ale i szerzej – przyczyniając się do osiągania większej spójności społecznej w Polsce

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Państwa o potwierdzenie Państwa decyzji poprzez odesłanie na adres kartaroznorodnosci@fob.org.pl do 10 kwietnia 2021 roku Deklaracji Sygnatariusza Karty Różnorodności, licząc że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem,

Marzena Strzelczak
Prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Deklaracja Sygnatariusza Karty Różnorodności (pdf)

Declaration of the Diversity Charter Signatory in Poland (pdf)