Czym jest karta różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, objęta patronatem Komisji Europejskiej. Celem Karty jest promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Jest ona realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej. Od 2012 roku Karta Różnorodności jest obecna w Polsce, program koordynuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta to pisemne zobowiązanie, podpisywane przez organizację, które obliguje ją do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Wiąże się też z decyzją o działaniu na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Pracodawcy decydujący się na implementację tego narzędzia, działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Geneza Karty Różnorodności w Polsce

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała podczas spotkania przedstawicieli/lek firm z francuskim kapitałem w maju 2011 r.

W wyniku spotkań, w których wzięły udział przedstawicieli i przedstawicielki firm oraz organizacji i instytucji reprezentujących interesy różnych grup społecznych narażonych na dyskryminację powstała treść Karty. Spotkania odbywały się od września do grudnia 2011 roku. W spotkaniach uczestniczyli: Krystyna Mrugalska z Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, Tomasz Szypuła z Kampanii Przeciw Homofobii, Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka, Krzysztof Śmiszek z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Magdalena Gryszko z Biura Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności miała miejsce 14 lutego 2012 roku podczas konferencji „Inauguracja polskiej wersji Karty Różnorodności”, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wówczas Kartę podpisało 14 podmiotów: Aviva, British American Tobacco Polska, Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, L’Oreal Polska, Nutricia, Orange Polska, Provident Polska S.A., PwC, Totalizator Sportowy sp. z o.o., Unilever.

 

W konsultacjach nad Kartą Różnorodności uczestniczyły następujące organizacje i instytucje:

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Amnesty International
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Fundacja Autonomia
Fundacja Feminoteka,
Fundacja Trans-Fuzja
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Kampania Przeciw Homofobii
Koalicja Karat
Lambda Warszawa
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
KK NSZZ Solidarność
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

 

 

Obecnie w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności znajduje się 286 organizacji.