Baza linków

Karta Różnorodności

EU-level exchange platform – European Commission

Diversity Charter in Europe

Inicjatywy międzynarodowe

The Equality and Human Rights Commission

European Institute for Gender Equality

The Global Gender Gap Report 2011

Feminomics – New Deal 2.0

United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

Międzynarodowa organizacja Catalyst

Women’s Empowerment Principles (Zasady Angażowania Kobiet)

Inicjatywy polskie

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce

Serwis rownosc.ngo.pl

Strona projektu „Równość standardem dobrego samorządu”

Portal rownosc.info

Strona portalu Forum Dobrych Praktyk

Amnesty International

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Fundacja Autonomia

Fundacja Feminoteka

Fundacja Trans-Fuzja

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Koalicja Karat

Stowarzyszenie Kongres Kobiet

Lambda Warszawa

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Strona projektu „Zainwestuj w różnorodność”

Diversity Index

Projekt „Przeciwdziałaj dyskryminacji”

Projekt Antymobbingowy

Strona projektu „Przeciwdziałaj dyskryminacji”

Strona projektu „Równi w pracy”

Obserwatorium równości płci

Portal dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców

Blog poświęcony przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy