„Zwrotnica Życia” – promocja zatrudnienia niepełnosprawnych w handlu

2 lipca 2014

Zwrotnica ŻyciaSieci handlowe i sklepy zatrudniające osoby niepełnosprawne mogą pochwalić się dobrymi praktykami i pokazać innym, że osoby niepełnosprawne to utalentowani, sprawni i wartościowi pracownicy. Wystarczy zgłosić udział sieci lub sklepu w Forum „Zwrotnica Życia”.

Zwrotnica Życia jest otwartym forum integrującycm pracodawców oraz inne grupy,  w celu promowania dobrych praktyk zatrudniania osób niepełnosprawnych w handlu, a tym samym zmniejszenia wysokiej stopy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania konferencyjnego Forum16 października 2014 r. w Warszawie, przedstawiciele zarówno sieci handlowych jak i sklepów detalicznych z całej Polski będą mieli okazję przedstawić swoje doświadczenia związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, wymienić opinie i nawiązać kontakty. Będzie to możliwość zaprezentowania osobowości i przykładów karier osób niepełnosprawnych, często stanowiących wzór dla innych pracowników.

Udział w Forum Zwrotnica Życia jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich sieci handlowych i sklepów detalicznych w całej Polsce. Jedynym warunkiem jest zatrudnianie przez podmioty handlowe osób niepełnosprawnych oraz chęć wspierania i propagowania idei zatrudniania takich pracowników w handlu.
Placówki handlowe mogą zgłosić chęć udziału wypełniając ankietę zgłoszeniową. Kapituła Forum wskazuje spośród zgłoszeń te podmioty, których praktyki powinny być promowane jako dobre przykłady zatrudniania osób niepełnosprawnych. Laureaci zostają zaproszeni do uczestnictwa w spotkaniu konferencyjnym, na którym będą mogli zaprezentować praktyki i politykę zatrudniania osób niepełnosprawnych, oraz przykład kariery osoby niepełnosprawnej. Laureaci zostają wyróżnieni tytułem „Zwrotnica Życia – Firma Dobrych Praktyk ”, którym mogą posługiwać się i używać do własnych akcji promocyjnych, w okresie kolejnych 12 m-cy.

Uczestnictwo w Forum dla przedsiębiorstw działających w handlu to szereg korzyści:

  • możliwość wymiany doświadczeń, informacji oraz opinii z innymi przedsiębiorcami;
  • źródło informacji dotyczących strony formalnej i prawnej związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych;
  • szansa na uznanie w branży i pozytywne wyróżnienie jako firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami;
  • motywacja dla własnych pracowników i kształtowanie postaw obywatelskich i prospołecznych;
  • budowanie przewodniej roli w inspirowaniu innych przedsiębiorców do zmiany postaw wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych.

 

Informacje i zgłoszenia dostępne są na stronie www.zwrotnicazycia.pl. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 20 sierpnia.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest członkiem Kapituły „Zwrotnica Życia”.