Zrób jedną rzecz dla różnorodności i włączenia

21 maja 2013

21 maja odbywa się Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju.

W 2001 roku UNESCO przyjęło Powszechną Deklarację Różnorodności Kulturowej, zaś w grudniu 2002 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ w swojej rezolucji 57/249, zadeklarowało 21 Maj jako Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju.

Ten dzień daje nam okazję do pogłębienia naszej wiedzy na temat wartości różnorodności kulturowej oraz pozwala nauczyć się żyć wspólnie lepiej.

W 2011 roku, oddolna kampania „Zrób jedną rzecz dla różnorodności i włączenia”, świętuje rocznicę ustanowienia Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej przez UNESCO i ONZ Sojusz dla Cywilizacji.
Kampania w 2013 roku zachęca ludzi i organizacje z całego świata do stworzenia działania, które wspiera różnorodność, dążąc do:

  • Wzrostu ogólnoświatowej świadomości na temat ważności międzykulturowego dialogu, różnorodności i włączenia
  • Budowania światowej wspólnoty zaangażowanych jednostek, aby wesprzeć różnorodność w rzeczywistych, codziennych gestach
  • Zwalczania polaryzacji i stereotypów na rzecz lepszego zrozumienia i współpracy między ludźmi z różnych kultur

Kampania odbywa się m.in. poprzez specjalną stronę na Facebooku, która służy jako platforma do wymiany doświadczeń poprzez posty i video dla ludzi z całego świata.

Źródło: un.org