Jak zorganizować dzień różnorodności? – materiały ze spotkania sygnatariuszy w siedzibie Siemens

1 czerwca 2017

26 kwietnia, w siedzibie firmy Siemens,  sygnatariusza Karty Różnorodności odbyło się spotkanie dla organizacji, które podpisały deklarację o przeciwdziałaniu dyskryminacji w miejscu pracy. Przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Siemens i Nestle zaprezentowali wystąpienia dotyczące organizacji dnia Różnorodności w ich organizacjach. Alicja Gotowczyc z Forum Mentorów wprowadziła uczestników do idei mentoringu, a dr Anna Jawor-Joniewicz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych opowiedziała o zarządzaniu wiekiem w miejscu pacy.

Punktem kulminacyjnym spotkania była praca w grupach, podczas której uczestnicy i uczestniczki opracowywali propozycje działań, które mogą przybliżyć pracownikom różnorodność, podczas Dni Różnorodności.

Projekt nowej infografiki jest już gotowy, ale chętnie usłyszymy komentarze sygnatariuszy odnośnie jego zawartości. Uwagi i dodatkowe pomysły prosimy przesyłać na adres: agnieszka.klopotowska @ fob.org.pl

Dzień Różnorodności – projekt nowego inspiratora

Prezentacje ekspertów:

Karta Różnorodności, prezentacja Marzeny Strzelczak

Karta Różnorodności prezentacja from ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

 

Czemu zarządzanie wiekiem jest ważne dla rozwoju organizacji? – wykład dr Anny Jawor Joniewicz from ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Prezentacja o Dniu Różnorodności w Orange, Marcelina Pytlarczyk 

Dzień Różnorodności w Orange from ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Zdjęcia ze spotkania: