„Jak zorganizować Dzień Różnorodności?” – 26 kwietnia SPOTKANIE dla sygnatariuszy

21 kwietnia 2017

26 kwietnia 2017 roku w siedzibie firmy Siemens w Warszawie odbędzie się spotkanie z elementami warsztatu w ramach programu Karta Różnorodności (dla sygnatariuszy Karty i partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Goście spotkania będą mogli podzielić się doświadczeniami i zebrać inspiracje na temat organizacji Dni Różnorodności w miejscu pracy i poznać podstawy zarządzania wiekiem i możliwości wykorzystania w tym celu mentoringu.

Miejsce: Siedziba firmy Siemens, ul. Żupnicza, Warszawa

Termin: 26 kwietnia br., Godz.10.00-14.00

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. Partnerom Forum Odpowiedzialnego Biznesu przysługuje prawo pierwszeństwa podczas rejestracji.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: agnieszka.klopotowska@fob.org.pl podając swoje dane oraz nazwę instytucji, którą będzie się reprezentować.

 

Program spotkania

CZĘŚĆ I, godz. 10.00-12.00

Jak zorganizować Dzień Różnorodności w firmie?

10.00 – 10.10

Powitanie Uczestniczek i Uczestników spotkania, wprowadzenie – Dominika Bettman, Anna Grosiak, Siemens

10.10 – 10.15

Dlaczego Karta Różnorodności w organizacji ma znaczenie? Rola komunikacji wewnętrznej, w tym inicjatyw takich, jak organizacja Dnia Różnorodności,  dla upowszechnienia idei różnorodności w firmie – Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

10.15 – 10.45

Prezentacja doświadczeń firm z organizacji Dnia Różnorodności

  • Marcelina Pytlarczyk – Orange Polska
  • Iwona Fluder – Nestle
  • Anna Grosiak – Siemens

10.45 – 11.30

Dlaczego i jak zorganizować Dzień Różnorodności? Warsztat prowadzony metodę Design Thinking przez Magdalenę Sadowską – Pożycką, Karolinę Rypulak – Lenarczyk, Siemens

11.30 – 12.00

Prezentacja wyników pracy w grupach; podsumowanie, przygotowanie do wydania INFOGRAFIKI

PRZERWA

CZĘŚĆ II, godz. 12.15 – 13.40

Zarządzanie wiekiem w organizacji, mentoring jako narzędzie wspierające

12.15 – 12.45

Czemu zarządzanie wiekiem jest ważne dla przyszłości i rozwoju organizacji? – wprowadzenie do tematu – dr Anna Jawor-Joniewicz, IPiSS – organizatora konkursu Lider zarządzania zasobami ludzkimi https://www.ipiss.com.pl/lider-zarzadzania-zasobami-ludzkimi).

12.45 – 13.00

Badanie na temat różnych pokoleń w miejscu pracy – prezentacja celu i założeń – Anna Grosiak, Siemens

13.00 – 13.20

Mentoring katalizatorem zarządzania różnorodnością – Alicja Gotowczyc, Forum Mentorów

13.20 – 13.40

Podsumowanie spotkania; propozycja uruchomienia wspólnego programu cross-mentoringowego oraz informacje o Ogólnopolskim Dniu Różnorodności – Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu