Zoom na różnorodność – konkurs filmowy

13 lutego 2014

Celem konkursu „Zoom na różnorodność” jest przedstawienie ciekawych sylwetek imigrantów oraz pokazanie ich wkładu w polską kulturę, życie społeczne czy gospodarkę.

Zadaniem w konkursie jest nakręcenie krótkometrażowego filmu (maksymalnie 15 minut), który w ciekawy sposób pokaże pozytywne aspekty otwarcia się Polski na imigrantów.

Autorzy trzech najciekawszych filmów otrzymają nagrody pieniężne: 5000 zł za I miejsce, 3000 zł na II miejsce oraz 2000 zł za III miejsce. Dodatkowym wyróżnieniem dla zwycięsców będzie pokaz ich filmów podczas na prestiżowym festiwalu Planete+ Doc Film Festiwal (9-18 maja 2014).

Konkurs organizowany jest przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) we współpracy z ogólnopolskimi szkołami filmowymi.

Konkurs filmowy „Zoom na różnorodność” jest częścią kampanii informacyjnej towarzyszącej projektowi Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2014 roku.

Kontakt:

Katarzyna Wakuła
Partner of Promotion Sp. z o. o
e-mail: k.wakula@partnersi.com.pl
tel. (+48 22) 858 74 58 wew. 96

Joanna Łozińska
Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
e-mail: jlozinska@iom.int
tel. (+48 22) 538 92 07