Zniesienie Rady do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej

4 maja 2016

27 kwietnia zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, Pani Premier Beaty Szydło, zakończyła swoją działalność Rada do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

Rada została powołana 13 lutego 2013 przez byłego premiera Donalda Tuska, jako organ pomocniczy Rady Ministrów, a do jej zadań należało koordynowanie działań organów administracji rządowej oraz ich współdziałania z organami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.

Ponadto Rada zajmowała się między innymi monitorowaniem i analizowaniem obszarów występowania zjawisk dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji w życiu publicznym, przedstawianiem Radzie Ministrów, planu działań organów reprezentowanych w Radzie przez przedstawicieli, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji oraz prowadzeniem działań promocyjnych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.

Zarządzenie o zniesieniu Rady wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

Link do Monitora Polskiego z informacją o zarządzeniu.