Znamy wyniki XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS. Historyczna nagroda pod patronatem Karty Różnorodności

19 listopada 2021

Blisko 50 prac o tematyce etyki biznesu zgłoszono do XVI edycji konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) i Akademię Leona Koźmińskiego. Łącznie nagrodzono 9 najlepszych prac, po raz pierwszy przyznano także w tegorocznym konkursie Nagrodę Różnorodności, dla najlepszej pracy z kategorii „Diversity & Inclusion”. Nagrodę ufundowało Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce. 

Wręczenie nagród laureatom i laureatkom tegorocznej edycji konkursu VERBA VERITATIS odbyło się 18 listopada 2021 r. w Warszawie podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego. Nagrodzono 9 z aż 48 zgłoszonych prac licencjackich, magisterskich, doktorskich. Łącznie w historii konkursu w rywalizacji wzięło udział już 426 prac poruszających zagadnienia etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz ładu korporacyjnego, a liczba zgłoszeń już drugi rok z rzędu utrzymuje się na rekordowym poziomie. Tak duża liczba zgłoszeń świadczy nie tylko o rosnącym prestiżu konkursu, ale też o coraz większym znaczeniu kwestii etyki w biznesie.

Z roku na rok rośnie zainteresowanie udziałem w konkursie, co nas niezwykle cieszy. To dowód, że tematyka etyki w biznesie jest bardzo istotna dla osób przygotowujących swoje prace dyplomowe czy podyplomowe. Rośnie także świadomość społeczna, a wyniki tegorocznego Konkursu nieprzypadkowo zbiegają się w czasie z ważnymi wydarzeniami międzynarodowymi, jak zakończenie szczytu klimatycznego COP26 w Szkocji. Trzymam kciuki za wszystkich uczestników, a Kapitule Konkursu kolejny raz bardzo dziękuję za nadzwyczajne zaangażowanie – mówi Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Zakres tematyczny prac w konkursie obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),
 • innowacyjność społeczna w gospodarce,
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,
 • Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB).

W tegorocznej edycji I miejsca przyznano studentom i naukowcom z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW) oraz Szkoły Głównej Handlowej (SGH). Wyróżnione  w konkursie prace dotyczyły m.in. komunikacji między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych, wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, działalności piramid finansowych, jak również aspektów środowiskowych zrównoważonego rozwoju oraz postrzegania społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z. Również nagroda w kategorii Diversity & Inclusion, pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przypadła przedstawicielce UEW, za pracę licencjacką nt. polityki antymobbingowej.

–  Z radością przyznaliśmy po raz pierwszy nagrodę w kategorii dotyczącej Diversity & Inclusion. Serdecznie gratulujemy laureatce. Naszym celem jest popularyzacja i inspirowanie pracodawców oraz docenienie osób  podejmujących tematykę zarządzania różnorodnością. To tym bardziej dla nas ważne – już w przyszłym roku świętować będziemy 10-lecie istnienia Karty Różnorodności w Polsce. Zachęcam więc do wspólnych działań mających na celu budowanie włączającego rynku pracy w naszym kraju. Wierzę, że dzięki wspólnemu wysiłkowi oraz w oparciu o wiedzę płynącą m.in. z prac zgłaszanych do konkursu, możemy skutecznie działać na rzecz spójności społecznej, przyczyniając się do rozwoju opartego na zasadach sprawiedliwości i poszanowania różnorodności – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności.

Prace oceniała Kapituła konkursowa złożona z ekspertów ze świata biznesu i nauki, w dziedzinach m.in. etyki biznesu, zrównoważonego rozwoju i CSR. Obradom Kapituły XVI edycji Konkursu VERBA VERITATIS przewodniczył pan prof. dr hab. Bolesław Rok z Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademii Leona Koźmińskiego.

W składzie kapituły znaleźli się również:

 • Andrzej Chmielecki – Sekretarz Kapituły Konkursu, Doradca ZPF ds. Raportowania Niefinansowego, audytor etyczny
 • dr Krzysztof Grabowski, niezależny ekspert
 • dr Marta Karwacka, Deloitte
 • dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski
 • Ewa Sowińska, Eso Audit s.c.
 • dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Marzena Strzelczak, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przy ocenie prac pod uwagę brane były takie kryteria, jak wartość merytoryczna pracy, znaczenie praktyczne, innowacyjność czy warsztat naukowy.

Widać wyraźnie, że autorzy prac zgłaszanych w kolejnych latach do VERBA VERITATIS, coraz bardziej poszerzają zakres tematyczny, który początkowo określaliśmy jako etyczne i odpowiedzialne prowadzenie biznesu. Prace dotyczą obecnie wielu różnorodnych i jednocześnie najbardziej istotnych wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi staje biznes nie tylko w Polsce, ale wszędzie na świecie. Jestem przekonany, że w obliczu rosnących oczekiwań społecznych, badanych i opisywanych przez studentów oraz młodych naukowców, zmienia się na lepsze sam biznes, zmienia się też świadomość liderów biznesu – podkreśla prof. Bolesław Rok.

Laureat(k)ami 16. edycji Konkursu VERBA VERITATIS zostali:

W KATEGORII PRACE DOKTORSKIE:

I miejsce:

dr Michał Rogatko, autor pracy doktorskiej pt. Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych. Perspektywa członków rad nadzorczych, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 W KATEGORII PRACE MAGISTERSKIE:

I miejsce:

mgr Weronika Kwaśnik, autorka pracy magisterskiej pt. Wpływ działań nieodpowiedzialnego biznesu na działanie przedsiębiorstwa oraz decyzje interesariuszy, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

II miejsce:

mgr Agata Wiatrowska, autorka pracy magisterskiej pt. Etyka i audyt śledczy jako narzędzia wykrywania i zapobiegania nadużyciom gospodarczym, obronionej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,

dwa równorzędne III miejsca:

mgr Joanna Bartczak, autorka pracy magisterskiej pt. Pro-środowiskowe rozwiązania w branży kosmetycznej w obszarze opakowań, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim,

mgr Ada Dąbkowska, autorka pracy magisterskiej pt. Aspekty środowiskowe zrównoważonego rozwoju w branży motoryzacyjnej, obronionej na Uniwersytecie Łódzkim.

W KATEGORII PRACE POZOSTAŁE: 

I miejsce:

Sandra Tomaszewicz, autorka pracy licencjackiej pt. Polityka antymobbingowa – studium przypadku. Projektowanie i realizacja, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

II miejsce:

Eryk Kruk, autor pracy licencjackiej pt. Uwarunkowania teoretyczne i praktyczne społecznej odpowiedzialności biznesu, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

dwa równorzędne III miejsca:

Anita Hończak, autorka pracy licencjackiej pt. Postrzeganie społecznej odpowiedzialności biznesu w pokoleniu Z, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,

Aleksandra Królikowska, autorka pracy licencjackiej pt. Działalność piramid finansowych oraz schematów Ponziego w teorii i praktyce, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

NAGRODA RÓŻNORODNOŚCI:

Najlepsza praca z kategorii prace pozostałe:

Sandra Tomaszewicz, autorka pracy licencjackiej pt. Polityka antymobbingowa – studium przypadku. Projektowanie i realizacja, obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Nagrody w XVI edycji Konkursu zostały ufundowane przez:

 • Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
 • Partnera Strategicznego – Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
 • Partnera głównego – BEST S.A.

Fundatorem nagrody specjalnej „Nagroda Różnorodności” jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Konkurs został objęty patronatem honorowym: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Rzecznika Praw Obywatelskich oraz patronatem medialnym portali: Banking-Magazine.pl, Karierawfinansach.pl, Loan-Magazine.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Źródło: inf. pras.