Zmiany w Karcie Różnorodności

20 grudnia 2018

Od stycznia 2019 roku zmianie ulegają zasady przystąpienia do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. W związku z dynamicznym rozwojem programu i chęcią zapewnienia wysokiego poziomu organizowanych w ramach działań Karty inicjatyw Forum Odpowiedzialnego Biznesu wprowadza jednorazowe opłaty dla średnich i dużych firm dołączających do Karty Różnorodności.

Temat zarządzania różnorodnością jest równie ważny w biznesie, jak w organizacjach pozarządowych czy samorządach. Zależy nam więc na dotarciu także do nich i promocji tematu, a mając świadomość ograniczeń, także budżetowych, które dotyczą zwłaszcza NGOsów, ale i firm małych. Dlatego zwolnieni z opłat za udział w programie pozostaną: organizacje pozarządowe, małe firmy oraz jednostki samorządu terytorialnego (miasta, województwa).

Skąd zmiany?

Kolejny rok obecności Karty Różnorodności w Polsce pokazuje, że temat budowania miejsc pracy wolnych od dyskryminacji i otwartych na różnorodnych pracowników i pracowniczki jest ważny i budzi coraz większe zainteresowanie. Obecnie w gronie sygnatariuszy deklaracji o tworzeniu otwartych na różnorodność miejsc pracy jest prawie 250 podmiotów firm, administracji publicznej, organizacji pozarządowych.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako koordynator Karty działa w zakresie prowadzenia badań i przygotowywania publikacji poświęconych zarządzaniu różnorodnością, organizuje spotkania edukacyjne i wydarzenia promujące tę tematykę.

Mając na względzie dalszy rozwój Karty Różnorodności w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało się wprowadzić jednorazowe opłaty za przystąpienie do Karty Różnorodności dla dużych i średnich firm oraz utrzymać i rozwinąć możliwość otrzymania tytułu Sygnatariusza wspierającego Kartę Różnorodności, która wiąże się z corocznymi opłatami na rzecz rozwoju programu.

Zmiany w Karcie Różnorodności

Pobierz prezentację (pdf)

Co się zmienia?

Duża firma aplikująca do grona Sygnatariuszy KR – jednorazowa opłata w wysokości 4500 zł plus VAT

 

Średnia firma aplikująca do grona Sygnatariuszy KR – Jednorazowa opłata w wysokości 2500 zł plus VAT

 

Firmy małe, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) nie ponoszą opłat związanych z podpisaniem Karty Różnorodności.

źródło: informacja własna