Złote Wachlarze – głosowanie

28 listopada 2018

Trwa szósta edycja konkursu Złote Wachlarze. Celem konkursu jest uhonorowanie osób i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracjebudowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami i wspierania integracji migrantów w Polsce. Organizatorem plebiscytu jest  Międzynarodowa Organizacjads. Migracji (IOM).

Dlaczego powstał Konkurs Złote Wachlarze?

Ludzka mobilność stała się jedną z charakterystycznych cech współczesnych społeczeństw. Ponad 257 milionów ludzi na świecie to migranci. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 wyraźnie podkreśla pozytywny wpływ migracji na rozwój społeczno-gospodarczy. Odpowiednio zarządzane migracje przynoszą korzyści migrantom, krajom i społeczeństwom.

Migracje to wachlarz ludzkich doświadczeń – życiowych wyborów, zysków i strat związanych z migracją. To także wachlarz wyzwań, związanych chociażby z integracją imigrantów, oraz wachlarz korzyści – ekonomicznych, społecznych czy kulturalnych.

Liczba imigrantów w Polsce stale rośnie. W polskich firmach przybywa cudzoziemskich pracowników, a na uczelniach zagranicznych studentów. Jak promować uporządkowane migracje, z poszanowaniem praw człowieka? Jak w pełni wykorzystać potencjał, jaki niosą ze sobą migranci i sprostać wyzwaniom związanym z integracją migrantów ze społeczeństwem polskim? Przede wszystkim poprzez podejmowanie  szerokiego wachlarza działań służących tworzeniu legalnych kanałów migracyjnych, odpowiedniemu przygotowaniu instytucji i społeczeństwa do przyjęcia migrantów, jak również wspieraniu samych migrantów w przystosowaniu się do życia w nowym kraju i nowej kulturze.

Konkurs Złote Wachlarze powstał po to, aby uhonorować tych, którzy takie działania w Polsce już podejmują i tym samym przyczyniają się do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami.

Celem konkursu jest wyróżnienie Osoby oraz Instytucji, które w szczególny sposób przyczyniają się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje,  budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami lub wspierania integracji migrantów w Polsce.

źródło: materiały organizatorów