Zgłoś swoją firmę do pierwszego w Polsce Diversity & Inclusion Rating!

5 lipca 2019

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynator Karty Różnorodności w Polsce, we współpracy z zespołem Sustainability Consulting Deloitte Polska przygotowało usługę pozwalającą na mierzenie poziomu zaawansowania firmy w obszarze Diversity&Inclusion. Podstawą do stworzenia narzędzia były doświadczenia i metodyki polskie i międzynarodowe. Na zgłoszenia firm do Diversity&Inclusion Rating czekamy do 19 sierpnia. Patronem medialnym jest „Rzeczpospolita”.

Diversity&Inclusion Rating to narzędzie, które pozwala określić poziom zaawansowania firmy w procesie budowania włączającej organizacji otwartej na różnorodność pracowniczek i pracowników oraz umożliwia skuteczne komunikowanie rynkowi zaangażowania firmy na rzecz upowszechniania różnorodności.

Termin zgłoszeń do ratingu został przedłużony do 19 sierpniaSzczegółowych informacji o narzędziu udzielają Katarzyna Mróz, menedżerka projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu: katarzyna.mroz@fob.org.pl oraz Marta Orzęcka, Senior Consultant w zespole Sustainability Consulting Deloitte Polska: morzecka@deloittece.com

Pobierz ulotkę >>

Na czym polega usługa?

  • Wypełnienie rozbudowanego kwestionariusza obejmującego 4 obszary tematyczne
  • Weryfikacja odpowiedzi przez audytora Deloitte w siedzibie firmy
  • Wyliczenie ratingu dla firmy, opracowanie wniosków i rekomendacji
  • Prezentacja wyników ratingu oraz rekomendacji dla zespołu Klienta
  • 1,5h konsultacji z ekspertem ds. różnorodności

Jakie korzyści daje usługa?

  1. Obiektywna i transparentna ocena firmy w obszarze zarządzania różnorodnością
  2. Informacja zwrotna dotycząca poziomu zaawansowania i obszarów do poprawy
  3. Możliwość porównania się z innymi firmami (funkcjonalność planowana do wprowadzenia)
  4. Możliwość zbudowania zaangażowania Zarządu w oparciu o wyniki ratingu i rekomendacje
  5. Wsparcie w rozwoju zarządzania różnorodnością w firmie

Część opłaty za usługę przekazywana jest każdorazowo przez firmę Deloitte na wsparcie programu Karta Różnorodności. W ten sposób firmy uczestniczące w Ratingu wspierają równocześnie działania misyjne Karty Różnorodności na rzecz upowszechnienia zarządzania różnorodnością w Polsce.

Czytaj więcej >>