Zgłoś dobre praktyki D&I do corocznego raportu FOB

3 stycznia 2022

Firmy, które realizowały działania z zakresu CSR i zrównoważonego rozwoju w 2021 roku mogą zgłaszać je do corocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Nabór działań trwa do 17 stycznia i odbywa się poprzez formularz na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Jak co roku, jeden z siedmiu obszarów dotyczy praw człowieka, w tym m.in. zarządzania różnorodnością. Udział w publikacji jest bezpłatny.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2021. Dobre praktyki”  będzie edycją jubileuszową. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikuje raport po raz 20. Wydawnictwo stanowi największy w Polsce przegląd CSR oraz kwestii ESG za dany rok. W poprzedniej edycji raportu znalazło się blisko 2000 przykładów działań 225 firm.

Zgłoś dobre praktyki >>

Organizatorzy wprowadzili zmiany w raporcie. Limit zgłoszonych dobrych praktyk od tej edycji wynosi 10. Zrezygnowano także z podziału w raporcie na praktyki nowe i długoletnie.

Zakwalifikowane praktyki tworzą mapę pozytywnego oddziaływania biznesu. Stanowią zbiór inspiracji dla organizacji, które również rozwijają i wprowadzają nowe rozwiązania z zakresu CSR. Publikacja to także przydatny materiał dla interesariuszy firm, którzy chcą przyjrzeć się prowadzonej aktywności, będąc często jej beneficjentami. Mediom z kolei raport pozwala zapoznać się z całym przekrojem inicjatyw wdrażanych w regionie, bądź w całym kraju.

Zasady zgłoszeń

Firmy mogą dobre praktyki rejestrować do 17 stycznia 2022 roku, do końca dnia, przez formularz dostępny na stronie odpowiedzialnybiznes.pl/raport2021. Wszystkie zgłoszone inicjatywy muszą być realizowane w 2021 roku. Co ważne, obowiązuje ograniczenie w zgłaszaniu praktyk. Każda firma będzie mogła zarejestrować maksymalnie 10 inicjatyw.

Inicjatywy oraz projekty CSR w Raporcie, podobnie jak w poprzednich edycjach, zostaną pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000:

  • ład organizacyjny,
  • praktyki z zakresu pracy,
  • prawa człowieka,
  • środowisko,
  • uczciwe praktyki operacyjne,
  • zagadnienia konsumenckie,
  • zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Zakwalifikowanie dobrej praktyki wymaga jej zgodności z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. Ostatecznej weryfikacji dokonuje Komitet Merytoryczny złożony z przedstawicieli Forum Odpowiedzialnego Biznesu pod przewodnictwem Marzeny Strzelczak prezeski i dyrektorki generalnej FOB. Więcej informacji na temat: zgłaszania i redakcji praktyk, obsługi formularza oraz ukazania się raportu udzieli menedżerka Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Ewa Wojciechowicz, (tel+48 663 020 358; ewa.wojciechowicz@fob.org.pl).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W części wprowadzającej znajdują się artykuły i komentarze ekspertów/ekspertek. Stałym elementem publikacji jest także przegląd wybranych artykułów prasowych oraz kalendarium wydarzeń związanych z CSR. Poprzednie edycje dostępne są tutaj >> oraz w wyszukiwarce dobrych praktyk tutaj >>)

Źrodło: inf. własna