Zgłoś działania firmy do przewodnika nt. racjonalnych usprawnień w miejscu pracy dla osób z niepełnosprawnościami

5 lipca 2019

Zapraszamy do zgłaszania działań z zakresu wdrażania racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w ramach powstającego właśnie przewodnika na ten sam temat. Przewodnik jest elementem zainaugurowanej przez Komisję Europejską w maju br. kampanii uświadamiającej na temat przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. Termin zgłoszeń mija 31 lipca. 

Kampania jest skierowana do pracodawców krajowych i m.in. porusza temat racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami w firmach i organizacjach. Aby zwiększyć wpływ kampanii podnoszącej świadomość, prosimy o wypełnienie w języku angielskim kwestionariusza (kliknij tutaj, by pobrać kwestionariusz >>) i odesłanie go do 31 lipca na adres e-mail: guidebook@anti-discrimination.eu, do wiadomości: katarzyna.mroz@fob.org.pl

W ramach kampanii odbyła się 27 czerwca konferencja pn. Dyskryminacja w miejscu pracy: Jak zapewnić racjonalne usprawnienia w praktyce, zorganizowana przez CSR Europe i Komisję Europejską.
Zachęcamy do zapoznania się z wideo nt. kampanii: