Zgłoś CSR-ową praktykę firmy

5 stycznia 2015

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która zbiera najlepsze działania firm w tym zakresie. W ten sposób powstaje największy w Polsce (w poprzedniej edycji Raportu zgłoszono ponad 500 praktyk) przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Kompendium wiedzy dla każdego zainteresowanego tematem, obraz tego, jak zmienia się odpowiedzialny biznes w Polsce, źródło inspiracji dla rozpoczynających działania i szukających nowych rozwiązań. Co roku na przełomie grudnia i stycznia prowadzony jest nabór praktyk CSR poprzez internetowy formularz. W tej edycji firmy mogą przesyłać swoje praktyki poprzez dokument udostępniony na stronie www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl. Nabór trwa do 13 stycznia 2015 roku.

Podstawowym wymogiem zakwalifikowania dobrej praktyki do Raportu jest jej aktualność – musiała być zrealizowana w 2014 roku oraz ogólna zgodność z zasadami społecznej odpowiedzialności. Inne elementy oceny to: jej adekwatność względem specyfiki firmy/obszaru, jej aktywności i spójności z misją, a także innowacyjność praktyki wobec realizowanych wcześniej przez daną firmę oraz inne firmy, a wreszcie tworzenie wzajemnych korzyści dla biznesu i jego interesariuszy oraz wymierność działania pod względem ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. Nie ma limitu dobrych praktyk CSR, które może przesłać przedsiębiorstwo. Ich zgłoszenie i publikacja w Raporcie są bezpłatne.

Zgłoszone inicjatywy i projekty CSR firm, podobnie jak w ubiegłych latach, zostaną pogrupowane według obszarów normy ISO 26000:

  •  Ład organizacyjny
  •  Praktyki z zakresu pracy (tu: praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością)
  • Prawa człowieka (tu: praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością)
  • Środowisko
  • Uczciwe praktyki operacyjne
  • Zagadnienia konsumenckie
  • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej

Dodatkowo, podobnie jak w minionym roku, można zgłaszać także praktyki, które zostały już opublikowane na łamach wcześniejszych edycji Raportu, ale były realizowane przez firmę także w 2014 roku. Zostaną one wówczas zakwalifikowane w raporcie jako praktyka długoletnia i również zaprezentowane na łamach publikacji. Zgłoszenia praktyk długoletnich można dokonać przez ten sam formularz, co nowych praktyk: www.raport2014.odpowiedzialnybiznes.pl, również do 13 stycznia 2015 roku.

W Polsce nie ma drugiej takiej publikacji, która zbierałaby podobną ilość przykładów działań firm zaangażowanych społecznie i środowiskowo – w ubiegłym roku ponad 500. O wartości publikacji stanowi również jej kompletność – 7 wyodrębnionych obszarów porządkuje praktyki i czyni z niej niejako mapę polskiego CSR. Z tego powodu zgłoszenie do raportu pozwala firmom zaprezentować zupełnie bezpłatnie swoje dobre praktyki CSR przy okazji komunikując własny wkład w zrównoważony rozwój. Doceniają to same firmy, o czym świadczy systematycznie rosnąca liczba zgłoszeń – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” zostanie ogłoszony pod koniec marca w roku jubileuszu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 15-lecia organizacji.