„Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” – Konkurs Dobrych Praktyk

21 lipca 2016

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” jest elementem europejskiej kampanii informacyjnej „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA).

Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej oraz promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Szukamy przykładów dobrych praktyk zapewniających pracownikom zachowanie zdrowia przez cały okres ich aktywności zawodowej, a także po przejściu na emeryturę, możliwych do zastosowania w innych organizacjach.

Do udziału w konkursie zapraszane są wszystkie firmy i organizacje, które w okresie ostatnich 5 lat wprowadziły w swoim przedsiębiorstwie zmianę związaną z zarządzaniem wiekiem lub ze zrównoważonym życiem zawodowym. Ważne jest, aby efekty tej zmiany były odczuwalne do dziś.

Konkurs jest podzielony na dwa etapy:

  • etap krajowy – organizowany przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB
  • etap europejski – organizowany przez EU-OSHA w Bilbao.

Na etapie krajowym zostaną przyznane 3 nagrody – vouchery na szkolenia na tematy związane z problematyką kampanii. Nagrodzone rozwiązania będą także opublikowane w prasie branżowej oraz na stronach internetowych Instytutu i kampanii. Spośród laureatów krajowych Jury wybierze 2 najlepsze zgłoszenia do przekazania na poziom europejski.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2016 r.

Szczegółowe informacje na stronie organizatorów.