Zatrudnianie wspierane – szansą na pracę dla osób niepełnosprawnych

23 października 2012

Według danych GUS w drugim kwartale 2012 r. zatrudnionych było 506 tys. niepełnosprawnych, co stanowi zaledwie 14,9 proc. osób z tej grupy społecznej. Współczynnik ten jest jednym z najniższych w krajach Unii Europejskiej. Rozwiązaniem problemu niskiego poziomu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych jest idea zatrudnienia wspieranego.

Dlatego Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Carrefour Polska oraz Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” zdecydowali się podjąć ogólnopolską dyskusję, która ma na celu znalezienie skutecznych rozwiązań problemów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz możliwości współdziałania w tej dziedzinie.

– W interesie całego społeczeństwa leży bowiem to, by wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem było jak najmniej. Ponadto osoby niepełnosprawne to niewykorzystany potencjał rynku pracy. A dla nich samych praca to nie tylko szansa na niezależność ekonomiczną, lecz także możliwość integracji i rozwoju – mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska.

Jedną z przyczyn niskiego stopnia aktywności osób niepełnosprawnych w Polsce jest poziom wykształcenia. Badania aktywności ekonomicznej ludności z 2009 r. wykazały, że dyplom ukończenia studiów posiadało zaledwie 6%, co stanowiło wynik niemal trzy razy gorszy niż wśród Polaków ogółem. Statystyki jednoznacznie pokazują, że im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższy współczynnik aktywności zawodowej tych osób. Niepełnosprawni z wyższym wykształceniem byli niemal dwukrotnie częściej zatrudniani (44% w 2011 r.) niż ci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (26,4%), policealnym i średnim zawodowym (26,4%) czy zasadniczym zawodowym (22,7%).

Aktywizację osób niepełnosprawnych mogą wspomóc także przepisy wprowadzające preferencyjne zasady, dzięki którym przyjęcie ich do pracy jest dla pracodawcy korzystne.

– Prawo powinno ułatwiać zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a odpowiednie regulacje to klucz do poprawy sytuacji tej szczególnej grupy. Pozytywnymi zachętami są m.in. ulgi i dopłaty, ale warto także upowszechnić elastyczne formy zatrudnienia takie jak zatrudnianie wspierane, które jest wartościowym modelem współpracy, lecz ciągle jeszcze mało popularnym – mówi Elżbieta Gołębiewska, Przewodnicząca Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON”.

Zatrudnienie wspierane to metoda współpracy z osobami niepełnosprawnymi oraz innymi grupami zagrożonymi wykluczeniem, polegająca na ułatwianiu im dostępu do płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy i pomagająca utrzymać miejsce pracy. W 2010 r. w ramach zatrudnienia wspieranego Carrefour podjął współpracę ze Stowarzyszeniem EKON. Dzięki tej metodzie w ciągu dwóch lat stworzono w sklepach Carrefour ok. 500 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

– Zgodnie z założeniami strategii odpowiedzialnego biznesu Carrefour podejmuje działania na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych, wspierając wartościowe projekty i inicjatywy ukierunkowane na niesienie osobom wykluczonym zawodowo oferując zatrudnienie w swojej sieci. Carrefour liczy na to, że pod wpływem pozytywnych przykładów inni pracodawcy zaczną postrzegać osoby niepełnosprawne jako wartościowych pracowników, którzy wnoszą do firmy znaczną wartość i swoje zaangażowanie oraz entuzjazm do pracy – mówi Justyna Orzeł, Dyrektor Zasobów Ludzkich i członek zarządu Carrefour Polska. W 2012 r. Fundacja Carrefour przekazała Stowarzyszeniu „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” 147 tys. euro na realizację projektu, w ramach którego 150 osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie zostało przygotowanych do pracy w branży ochrony środowiska. Blisko połowa z nich znalazła już pracę.