Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z badania średnich i dużych zakładów pracy w Polsce

3 stycznia 2019

 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy opublikowały raport „Zarządzanie zdrowiem personelu w kontekście starzenia się społeczeństwa. Raport z reprezentatywnego badania 1000 średnich i dużych zakładów pracy w Polsce”.

W raporcie można znaleźć m.in. dane dotyczące:

  • skutków promocji zdrowia w zakładach pracy w ocenach menadżerów,
  • powodów angażowania się firm w promocję zdrowia personelu,
  • postaw menadżerów wobec promocji zdrowia starzejącego się personelu,
  • marginalizowania w firmach problemu starzenia się społeczeństwa,
  • niedostatecznego zainteresowania odmiennością potrzeb zdrowotnych różnych generacji pracowników.

Raport opracowany został przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia na realizację zadania publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 („Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” (umowa nr 6/5/4/NPZ/FRPH/2018/312/370).

Pobierz raport >>

źródło: z Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera