Zarządzanie z ludzką twarzą – jak kierować organizacjami w oparciu o szacunek, dialog i współpracę

23 stycznia 2019

 „Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych” to nowa publikacja, która próbuje znaleźć odpowiedzi na pytania o właściwe modele zarządzania i przywództwa w czasach niepewności i powszechnie zauważalnego kryzysu zaufania. Eksperci z różnych środowisk –  biznesu, NGO, nauki – przekonują w niej, że taką odpowiedzią może być filozofia personalizmu, w centrum której znajduje się godność człowieka. Jeden z artykułów przygotowała także starsza menedżerka FOB Agnieszka Siarkiewicz.

Publikacja powstała w ramach projektu „Zarządzanie według wartości” realizowanego przez Laboratorium „Więzi”. Jej partnerem jest Komitet Dialogu Społecznego KIG. Publikacja jest do pobrania bezpłatnie.  

 – Dekady zajęło upowszechnienie przekonania, że człowiek nie powinien być traktowany jedynie jako trybik w rynkowej maszynerii czy element statystyki. Nie chodzi o sentymentalne moralizatorstwo – w taki sposób do wizji zarządzania opartego na filozofii personalizmu przekonuje Sebastian Duda, członek Laboratorium „Więzi” i opiekun merytoryczny publikacji.

Ekspertki i eksperci z dziedziny etyki, zarządzania różnorodnością, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, etyki zawodowej, psychologii, nauk społecznych i filozofii, w swoich tekstach przedstawiają personalizm od strony teoretycznej, ale też przekładają idee tej filozofii na wymiar praktyczny. Wyjaśniają, że całościowe spojrzenie na człowieka w zarządzaniu firmą czy instytucją przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym. Przejawia się większą lojalnością, odpowiedzialnością i poczuciem sensu u pracowników, sprzyja rozwojowi bardziej etycznego biznesu, który w ocenie wyników nie ogranicza się jedynie do prostych mierników finansowych.

Autorzy publikacji przyglądają się także zmieniającej się roli pracy i jej wpływowi na życie człowieka. Znajdują się w niej komentarze jedenastu ekspertek i ekspertów z dziedziny etyki, zarządzania różnorodnością, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, etyki zawodowej, psychologii, nauk społecznych i filozofii.

W swoim tekście Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG dotyka kwestii stresu w pracy i wypalenia zawodowego:  „Wypalenie jest zjawiskiem degradującym człowieka i zarazem niezwykle groźnym problemem społecznym. Trzeba podkreślić, że przede wszystkim dotyka ono najbardziej zaangażowanych, wrażliwych i sumiennych pracowników, stanowiących dla organizacji największą wartość.

Jak go unikać?  Ekspert wskazuje m. in., że warto tworzyć warunki umożliwiające budowanie poczucia kontroli u pracowników, wspierać więzi społeczne i dialog w miejscu pracy.

Publikacja jest efektem cyklu seminariów organizowanych przez  think tank Laboratorium „Więzi”. Może być inspiracją dla bardziej personalistycznego postępowania w biznesie – opartego na szacunku, dialogu, rozwoju i współpracy.

Publikację „Zarządzanie z ludzką twarzą. Personalizm jako narzędzie rozwoju firm, organizacji i instytucji publicznych” można bezpłatnie pobrać w formie pdf ze strony internetowej Laboratorium „Więzi” TUTAJ lub ze strony Komitetu Dialogu Społecznego KIG TUTAJ.

źródło: materiały prasowe KIG