„Zarządzanie wiekiem – już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy” – debata w Rzeczpospolitej z udziałem FOB

28 lutego 2017

https://www.youtube.com/watch?v=wHtgnbtcVds 

1 marca rusza II edycja projektu Rzeczpospolitej i Gazety Parkiet pn. „Biznes Odpowiedzialny w Polsce”. Projekt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, a Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wspólnie z Deloitte, Forum Darczyńców i Pracodawcami RP, jest partnerem działania.
Na projekt składają się dwie redakcyjne debaty przy okrągłym stole 1 i 3 marca br. oraz obszerna publikacja, która ukaże się 20 marca br. i będzie dystrybuowana wśród prenumeratorów dziennika Rzeczpospolita i Parkiet.

Pierwsza z debat pt. „Zarządzanie wiekiem – już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy” odbędzie się w dniu 01.03.2017 roku, m.in. z udziałem Marzeny Strzelczak, Dyrektorki Generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Debata będzie transmitowana od godziny 10:00 na portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Coraz więcej firm dostrzega potrzebę wdrażania idei i strategii odpowiedzialnego biznesu, a odpowiedzialność społeczna staje się jednym z kryteriów oceny firmy i warunków budowy jej dobrego wizerunku. Celem naszej redakcji, jak również organizacji wspierających merytorycznie to przedsięwzięcie przykładem poprzedniej edycji będzie przygotowanie dla przedsiębiorców rzetelnego kompendium wiedzy w zakresie CSR.

Zarządzanie wiekiem – już nie dobra wola, a konieczność wobec wyzwań rynku pracy.

Jak ułatwić młodym wejście na rynek pracy i jak zatrzymać na nim starszych pracowników?

Tezy do dyskusji:

– Zmiana struktury wiekowej pracowników w skali kraju i przedsiębiorstw (w d. firmach państwowych to odmładzanie, a w firmach prywatnych powstałych po 1989 r. to starzenie się kadr)

– Atuty różnorodności wiekowej

– Wyzwania związane z 2- 3 pokoleniową firmą- w tym z zarządzaniem zróżnicowanymi wiekowo zespołami

– Dopasowanie benefitów do potrzeb konkretnych grup pracowników i pracowników

Uczestnicy:

Moderator dyskusji: Anita Błaszczak – dziennik „Rzeczpospolita”

dr Anna Jawor-Joniewicz, Adiunkt, Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytut Pracy I Spraw Socjalnych
Michał Olbrychowski, Dyrektor, Lider Communications Consulting Central Europe Deloitte
Karolina Kędziora, Prezeska Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Tomasz Schimanek Ekspert ds. org. Pozarządowych i Programów Społecznych Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Ewa Sowińska Zastępca Prezesa, Krajowej Rady Biegłych  Rewidentów
Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu
Iwona Szmitkowska vice prezes zarządu, Work Service.

 

źródło: rp.pl