Zarządzanie wiekiem czy generacjami w miejscu pracy? – prezentacja

26 maja 2017

Jak czerpać korzyści z różnorodności pracowników wynikających z przynależności pokoleniowej, pomnażając kapitał ludzki, czyniąc z niego dźwignię rozwoju? Koncepcję zarządzania multigeneracyjnego w świetle najnowszych wyników badań oraz inspirujących praktyk zaprezentowała prof. Izabela Warwas z Uniwersytetu Łódzkiego, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności.

Wykład prof. Izabeli Warwas, UŁ – Zarządzanie wiekiem czy generacjami w miejscu pracy? from ForumOdpowiedzialnegoBiznesu

Dynamiczne zmiany otoczenia oddziałują na funkcjonowanie organizacji, rzeczywistość jest coraz bardziej złożona i zróżnicowana a kapitał ludzki plasuje się jako źródło przewagi konkurencyjnej i źródła sukcesu w biznesie. Z drugiej strony na dzisiejszym rynku pracy funkcjonują zasadniczo cztery pokolenia: baby boomers, X, Y, C. Pracownicy pochodzą z różnych pokoleń – są w różnym wieku, ale też wychowywali się, dorastali i wchodzili na rynek pracy w odmiennych warunkach ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Firmy – jak nigdy wcześniej – potrzebują pracowników, którzy są zmotywowani i zaangażowani, dysponują odpowiednimi i zróżnicowanymi kompetencjami, wyciągają wnioski z otaczającej rzeczywistości, potrafią dostosować się do zmian, kreować innowacje, a nade wszystko tworzyć produkty i usługi, odpowiadające coraz bardziej zróżnicowanym, wymagającym i świadomym klientom. Przed menedżerami stoją więc liczne wyzwania a sprostaniu tym wyzwaniom może pomóc koncepcja zarządzania międzygeneracyjnego.

Wykład poprowadzi dr hab. Izabeli Warwas prof. nadzw. UŁ.