Zarządzanie różnorodnością ważniejsze niż kiedykolwiek

14 lutego 2021

W tym roku Karta Różnorodności, międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, koordynowana w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, obchodzi dziewiąte urodziny. W gronie sygnatariuszy jest już ponad 300 podmiotów.

11 lat temu Komisja Europejska uruchomiła Europejską Platformę Kart Różnorodności – międzynarodową sieć, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy. W ten sposób wsparła inicjatywy obecne wówczas  zaledwie w kilku krajach europejskich. Obecnie Karta Różnorodności funkcjonuje już w 26 krajach UE, a jej sygnatariuszami jest ponad 12 000 firm, instytucji i NGO, reprezentujących ponad 16 milionów pracownic i pracowników. Polska Karta była pierwszą w bloku państw Europy Środkowo-Wschodniej, kolejno powstały Karty w Czechach i w Estonii, a kilka lat temu dołączyły kraje takie jak: Słowacja, Chorwacja, Słowenia,Rumunia, Węgry Litwa, Łotwa, a 2020 roku także Bułgaria.

Polska Karta narodziła się dzięki inicjatywie kilkunastu organizacji, w tym firmy Orange, która od początku jej istnienia pełni rolę Opiekuna Karty Różnorodności w Polsce. Tekst Karty powstał w dialogu międzysektorowym, w którym uczestniczyli przedstawiciele biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a uroczystość jej podpisania przez pierwszych 14 Sygnatariuszy odbyła się 14 lutego w Kancelarii Premiera. Niezmiennie od 2012 roku Karta Różnorodności cieszy się patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Tak jest też w tym roku.

Aż do ubiegłego roku największym wydarzeniem w ramach aktywności Karty Różnorodności był Ogólnopolski Dzień Różnorodności (ODR) organizowany zawsze w maju, w formie konferencji. Ubiegły rok, szczególny z tak wielu względów, był też wyjątkowy dla tego projektu. Nie mogąc spotkać się na żywo, przenieśliśmy doroczne wydarzenie do sieci przygotowując #MiesiącRóżnorodności. Przez cały maj 2020 r. na stronie internetowej i Facebooku Karty Różnorodności oraz w mediach partnerów i patronów prezentowane były eksperckie artykuły, wystąpienia, dyskusje i podcasty poświęcone budowaniu włączającego rynku pracy (czytaj więcej >>).

Nasza inicjatywa wpisała się w ogłoszony przez Komisję Europejską w 2020 roku #EUDiversityMonth. Postanowiono, że maj będzie czasem prezentowania działań realizowanych w ramach Kart Różnorodności w UE. Komisja Europejska chciała też w ten sposób podkreślić, że włączające miejsca pracy powinny stać się priorytetem dla biznesu, administracji oraz społeczeństwa obywatelskiego. Miesiąc Różnorodności odbędzie się także w tym roku. Informacje na ten temat ukażą się wkrótce na stronie KartaRoznorodnosci.pl oraz na facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia.

– Zarządzanie różnorodnością jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek, ponieważ odbudowa gospodarki po koronakryzysie wymaga przeformułowania wielu dotychczasowych rozwiązań, polityk i strategii. Kluczowe jest podejście oparte nie tylko na poszanowaniu różnorodności, ale skutecznym zarządzaniu nią i budowaniu inkluzywnej kultury organizacji. Uwypuklone przez pandemię nierówności, cyfryzacja i robotyzacja, wreszcie wyzwania demograficzne, to tylko niektóre z czynników wpływających na sytuację społeczno-ekonomiczną. Podejmowanie działań na rzecz budowania inkluzywnych organizacji jest nie tylko potrzebne i dobre dla biznesu, ale też sprzyja spójności społecznej, może być przeciwwagą dla wzmagającej się społecznej polaryzacji. Jesteśmy w czasie przełomu. Czy pracodawcy będą chcieli i umieli wykorzystać go jako szansę na wzmocnienie swoich organizacji? Jest wiele niewiadomych, potrzebne są systemowe partnerstwa dla systemowych zmian, ale też biznes zdecydowanie jest tą siłą, która nie tylko ma ogromny potencjał, ale i legitymizację społeczną,, by takim zmianom przewodzić. Nie “zbudujemy lepiej” bez poszanowania dla różnorodności i włączającego podejścia, starań o stworzenie możliwości dla każdej i każdego – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności.

Diversity@Work

Platforma Kart Różnorodności pod patronatem Komisji Europejskiej nie tylko mówi wspólnym głosem ale jest też przestrzenią bardzo konkretnej, międzynarodowej współpracy organizacji działających w obszarze CSR i zarządzania różnorodnością. Jedną z najnowszych wspólnych inicjatyw jest projekt Diversity@Work koordynowany przez 3 organizacje: Fundację Aga Khan z Portugalii, Equality Strategies z Irlandii oraz Estońskie Centrum Praw Człowieka (EHRC), a realizowany wspólnie z organizacjami z Hiszpanii, Czech, Słowenii, Słowacji, Chorwacji, Rumunii oraz Polski. Dzięki funduszom europejskim powstaną konkretne narzędzia wspierające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy do wykorzystania przez sygnatariuszy Kart Różnorodności. Wszystkie narzędzia były testowane w 10 krajach, w sumie przez ponad 100 pracodawców. Będą dostępne w kilku językach. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem polskiej wersji.

Bądź na bieżąco

Strona www >>
Sygnatariusze >>
Zgłoszenia >>
KR na Facebooku >>
EU Platform of Diversity Charters >>