Zarządzanie różnorodnością w praktyce – polsko-duńska wizyta studyjna

16 marca 2015

Metody budowy otwartej i włączającej organizacji, zwrot finansowy z zarządzania różnorodnością, edukacja menedżerów, sieci networkingowe kobiet, programy wspierające pracowników niepełnosprawnych – doświadczeniami oraz wiedzą na tych i wielu innych polach dzieliły się w minionym tygodniu przedstawicielki firm, które podpisały polską i duńską Kartę Różnorodności.

Szansą na dyskusję oraz porównanie i wymianę doświadczeń była wizyta studyjna, która odbyła się 12 i 13 marca w Warszawie. Spośród sygnatariuszy polskiej Karty Różnorodności w wizycie wzięły udział przedstawicielki ArcelorMittal Poland, CEMEX Polska, EDF Polska, General Electric Company Polska, Orange Polska, PGNiG, Polpharma i Saint-Gobain Polska. Doświadczenia duńskie prezentowały z kolei przedstawicielki ARLA Denmark, Arriva, Danish Film Institute, IBM Denmarki ISS Facility Services. W spotkaniu wzięły udział także ekspertki zewnętrzne – Małgorzata Perkowska z Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania oraz Justyna Kryczka z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – których wystąpienia poświęcone były kwestii promowania równości płci na stanowiskach decyzyjnych w przedsiębiorstwach.

Firmy biorące udział w wizycie studyjnej reprezentowały różne branże i obszary działania, począwszy od IT przez produkcję aż po sektor transportu. Jednak w czasie dyskusji pojawiło się wiele wyzwań, które są podobne dla każdej z nich – konieczność przyciągnięcia młodych pracowników, wykorzystywanie potencjału pracowników dojrzałych (w Polsce definiuje się ich jako grupę 50+, zaś w Danii 60+), wsparcie kobiet w dotarciu do najwyższych szczebli firmy (w Danii udział kobiet w zarządach jest 10% wyższy niż  w Polsce, niemniej też wymaga wzrostu), a także aktywizacja osób niepełnosprawnych. Wizyta studyjna była okazją do zaprezentowania przykładów dobrych praktyk związanych z zarządzaniem wiekiem oraz do omówienia konkretnych rozwiązań przydatnych w realizacji procesów rekrutacyjnych. Szeroko dyskutowany był również problem równowagi między społeczną odpowiedzialnością a rentownością przedsiębiorstw – spotkanie zakończyła dyskusja na temat metod i narzędzi mierzenia zysków, będących wynikiem różnorodności.