Zarządzanie różnorodnością w Polsce – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Pobierz skrót raportu z badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce

20 grudnia 2022

W ramach obchodów 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu przeprowadziło badanie dotyczące stanu zarządzania DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) w polskich firmach. Zachęcamy do lektury podsumowania, zawierającego kluczowe wnioski z badania. Pełny raport ukaże się w styczniu 2023 r.

Pobierz skrót raportu >>

W skróconej wersji raportu znalazły się wypowiedzi Marzeny Strzelczak, prezeski, dyrektorki generalnej FOB, członkini zarządu CSR Europe oraz przedstawicieli_ek partnerów obchodów jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności: Agnieszki Lisowskiej, menedżerki projektu „Sprawny Staż” w Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia oraz  Dariusza Szydłowskiego, dyrektora Departamentu Wynagrodzeń, Pion Partnerstwa Biznesowego Santander Bank Polska S.A.

Podsumowanie można pobrać tutaj >>

Wybrane kluczowe liczby

  • 49% firm zna pojęcie zarządzania różnorodnością,
  • 45% firm posiada formalny dokument dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji czy molestowaniu. 3% firm posiada odrębny, formalny dokument poświęcony strategii firm w zakresie zarządzania różnorodnością,
  • 15% firm posiada programy wspierające wybraną grupę zatrudnionych,
  • zarządzanie różnorodnością, ogólnie, może mieć pozytywny wpływ na firmę, szczególnie w opinii dużych firm. Najczęściej wskazywane korzyści dotyczą wizerunku firmy (75%), zrozumienia potrzeb klientów (65%).

Więcej danych w publikacji dostępnej tutaj >>

O badaniu

Organizator badania i wydawca raportu: Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) – organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla CSR, ESG i DEI w Polsce. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspirujemy biznes, który zmienia świat, łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez FOB, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

Realizator badania: WiseRabbit

Opracowanie raportu: dr Marta Bierca (WiseRabbit); Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu).

Odniesienia do wyników badania z 2011 r. nawiązują do publikacji: E. Lisowska, A. Sznajder, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013;

Konsultacje i opieka merytoryczna: dr hab. Ewa Lisowska, SGH w Warszawie

Partnerzy badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce: ERGO Hestia S.A. Santander Bank Polska S.A.

Partnerzy jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce: Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, Orange Polska, NatWest Group, Santander Bank Polska i ERGO Hestia