Zarządzanie różnorodnością podczas rekrutacji – warsztat

9 października 2014

W piątek 26 września odbyło się spotkanie „Zarządzanie różnorodnością w procesie rekrutacji” z udziałem sygnatariuszy Programu Edukacyjnego Karty Różnorodności. Spotkanie w formie warsztatowej poprowadziły p. Monika Jakubek-Skultecka – rekruterka i trenerka, oraz p. Aleksandra Kuzaj – trenerka antydyskryminacyjna, założycielka firmy Projekt Antymobbing.

W spotkaniu wzięło udział 13 osób – przedstawicielki 10 firm: ArcelorMittal Poland, British American Tobacco, Carrefour Polska, CEMEX Polska, Grupy Żywiec, Kompania Piwowarska, Orange Polska, Provident, Siemens i T-mobile Polska, a także przedstawicielka Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Uczestniczki, które na co dzień w większości zajmują się procesami rekrutacyjnymi w swoich firmach, chciały dowiedzieć się m.in., jak zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, jak zachęcać do aplikowania różnorodnych kandydatów/tki czy jak budować zrozumienie dla różnorodności wśród menedżerów rekrutujących nowe osoby do swoich zespołów. Oprócz poszukiwania odpowiedzi na zadane pytania, uczestniczki miały okazję podyskutować o konkretnych sytuacjach  i ich „potencjale dyskryminacyjnym” (biorąc udział w ćwiczeniu TAK/NIE), stworzyć w grupach opisy ofert zachęcających do aplikowania różnorodnych kandydatów/tki czy porozmawiać o sposobie zadawania pytań oraz pytaniach zakazanych podczas rozmów rekrutacyjnych. Nie zabrakło również odwołań do Kodeksu Pracy (art. 18 i 22), a także – co było niezwykle cenne – wymiany doświadczeń.  Uczestniczki chętnie dzieliły się swoimi praktykami i rozwiązaniami wdrożonymi w firmach. Otwarcie też, korzystając z możliwości spotkania w gronie eksperckim, mówiły o sytuacjach rodzących wyzwania.