Zarządzanie różnorodnością na konferencji we Wrocławiu

15 października 2012

Podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – „Społeczna Odpowiedzialność Organizacji. W poszukiwaniu paradygmatów, metodologii i strategii”, która odbyła się w dniach 8-9 października 2012 br. we Wrocławiu Magdalena Andrejczuk, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce i Marta Krawcewicz z Forum Odpowiedzialności Biznesu przedstawiły referat „Od polityki równego traktowania do zarządzania różnorodności do zarządzania różnorodnością – konfrontacja idei z rzeczywistością w polskich firmach”. 

Wydarzenie współorganizowali: Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Katedra Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Partnerem merytorycznym konferencji było Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a patronem medialnym odpowiedzialnybiznes.pl.

Prezentacja dała odpowiedź na pytanie, dlaczego zarządzanie różnorodnością to ważny temat dla biznesu oraz jak wygląda w Polsce stan wdrażania zarządzania różnorodnością. Wśród przyczyn zainteresowania tematem biznesu wymieniono:

 1. zmiany demograficzne – starzenie się społeczeństwa,
 2. zmiany społeczne i kulturowe,
 3. nowe grupy konsumentów,
 4. zmiany wewnątrz organizacji,
 5. kapitał ludzki – dostęp do szerokiej puli talentów,
 6. wymóg prawodawstwa oraz polityki Unii Europejskiej,
 7. paradygmat społecznej odpowiedzialności biznesu.
 Wśród korzyści z zarządzania różnorodnością przytoczono:
 • „wyłapywanie talentów” poprzez dostrzeżenie osób do tej pory marginalizowanych przez inne firmy
 • impuls do innowacyjnych pomysłów – pozycja lidera na rynku (75 proc. firm z listy Forbes posiada program zarządzania różnorodnością)
 • zbliżenie do rynku, szeroka perspektywa, efektywne wykorzystanie możliwości
 • przyjaźniejsze środowisko pracy powoduje wytworzenie się lepszej atmosfery i większe przywiązanie pracowników do firmy
 • przestrzeganie prawa antydyskryminacyjnego
 • poprawa wizerunku firmy oraz reputacji zarówno wśród potencjalnych odbiorców, otoczenia lokalnego, jak również potencjalnych kontrahentów
 • zwiększenie zaufania do firmy, która buduje pozytywną markę
 • lepsze zarządzanie zmianą
Prelegentki oceniając stan zarządzania różnorodnością w Polsce zwróciły uwagę, że są to głównie polityki implementowane z zagranicznych oddziałów spółek. Firmy skupiają się głównie na kwestiach równego traktowania (czyli de facto obowiązku wynikającego z prawa), poruszając tematy równości kobiet i mężczyzn, w mniejszym stopniu zaś takie kwestie jak wiek czy niepełnosprawność. Jak stwierdziły w polskich firmach niewidzialne są taki grupy jak: przedstawiciele/lki LGBT, obcokrajowcy czy osoby innego wyznania. Taka inicjatywa jak m.in. Karta Różnorodności jest jednak szansą na zmianę tej sytuacji i strategiczne podejście do tematu zarządzania różnorodnością.

Autorki: Magdalena Andrejczuk, Marta Krawcewicz, Forum Odpowiedzialnego Biznesu