Zarządzanie różnorodnością w Europie Środkowo-Wschodniej – publikacja KE

14 lutego 2018

Europejska platforma Kart Różnorodności  opublikowała raport poświęcony zarządzaniu różnorodnością w Europie środkowej i Wschodniej. Raport przygotowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na zlecenie Komisji Europejskiej jest przeglądem działań prowadzonych w naszej części Europy w kierunku tworzenia bardziej otwartych na różnorodność i wolnych od dyskryminacji miejsc pracy.

Komisja Europejska od 2010 r. wspiera ustanowioną wówczas europejską platformę Kart Różnorodności, której celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie równych szans w miejscu pracy. Karta obecna jest już w 19 europejskich krajach, z których 6 to kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Polska jako pierwszy kraj w tym bloku, zainaugurowała działania Karty Różnorodności w 2012 roku. Koordynuje je Forum Odpowiedzialnego Biznesu przy wsparciu firmy Orange.

Celem ostatnio wydanej przez Komisję Europejską publikacji „Zarządzanie różnorodnością w Europie Środkowej i Wschodniej – wnioski i potencjał wzrostu” jest zachęcenie organizacji posiadających wiedzę z zakresu różnorodności do opracowania lokalnych Kart Różnorodności, a także przekonanie przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej do zaangażowania się w upowszechnianie różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji poprzez dołączenie do swoich Krajowych Kart Różnorodności jako sygnatariusze.

– Mamy nadzieję, że publikacja będzie przydatną bazą do działań pracodawców w obszarze zarządzania różnorodności. Na zamówienie Komisji Europejskiej przygotowaliśmy swego rodzaju przewodnik dla osób zajmujących się tym tematem. Czytelnicy, poza podstawowymi informacjami o najważniejszych dla naszego regionu wyzwaniach, znajdą też inspiracje do praktycznych działań z zakresu budowania otwartych na różnorodność, włączających miejsc pracy. Sygnatariusze Karty Różnorodności chętnie dzielą się dobrymi praktykami, a jak wiemy z doświadczenia, właśnie ta praktyczna wiedza jest zawsze najcenniejsza dla organizacji szukających inspiracji do działania – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Co zawiera publikacja

  • przegląd zagadnień związanych z różnorodnością i włączeniem, omawiając sześć przesłanek dyskryminacji (płeć, wiek, niepełnosprawność, LGBT, religia lub przekonania, pochodzenie rasowe lub etniczne) i dlaczego są one ważne dla biznesu i zrównoważonego społeczeństwa w tych krajach.
  • przedstawienie koncepcji zarzadzania różnorodnością, dlaczego jest ono znacznie szerszym pojęciem niż proces i / lub system zarządzania zasobami ludzkimi i dlaczego jest korzystny dla biznesu i społeczeństwa.
  • przedstawiono informacje na temat Karty Różnorodności jako formalnego instrumentu, który może pomóc w rozwiązaniu wyżej opisanych problemów.
  • opis kluczowych wyzwań z zakresu różnorodności w regionie Europy Środkowo – Wschodniej
  • przykłady dobrych praktyk firm z Europy Środkowo-Wschodniej (od MŚP po przedsiębiorstwa wielonarodowe), które doceniły wartość wprowadzenia zarządzania różnorodnością.

Pobierz publikację Diversity Management in Central and Eastern Europe – Lesson learned and potential for growth

>>