Zarządzanie potencjałem i talentami tematem Dnia Różnorodności

26 maja 2014

Stwierdzenie, że ludzie różnią się wzajemnie to truizm. Jednak już nie tak banalnie wygląda kwestia zróżnicowania pracowników chociażby ze względu na płeć, wiek czy kolor skóry w kontekście zarządzania zespołami ludzi. Jak więc skutecznie wykorzystywać potencjał różnorodnych pracowników, jednocześnie okazując szacunek wobec odmienności? Tematowi rozwijania tzw. kultury włączającej w firmach poświęcony został pierwszy, ogólnopolski Dzień Różnorodności.

Obchody ogólnopolskiego Dnia Różnorodności odbyły się 23 maja br. w Warszawie. Zostały one zrealizowane w ramach europejskiej inicjatywy Karta Różnorodności. Ich celem była promocja zarządzania różnorodnością w biznesie, czyli budowania kultury włączającej, która obejmuje różnorodność wszystkich interesariuszy danej organizacji, wyjaśniał Ian Dodds, międzynarodowy ekspert i gość specjalny wydarzenia. Na uczestników i uczestniczki wydarzenia czekało m.in. seminarium „Zarządzanie różnorodnością krok po kroku”, autobusowa wycieczka „Po Warszawie różnorodnej” z Sylwią Chutnik w roli przewodniczki oraz warsztaty „Jak być ambasadorem równości w miejscu pracy?”.

Do dobrych praktyk firm i organizacji, które przyjęły założenia Karty i dzielą się swoim doświadczeniem podczas takich wydarzeń, można zaliczyć na przykład wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia, które ułatwiają godzenie życia zawodowego z prywatnym. To również aktywizacja osób 50+, co umożliwia przyjęcie odpowiedniej polityki zarządzania wiekiem. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, które często są narażone na wykluczenie, ze względu na błędne myślenie o nich jako o osobach mało zaradnych i niesamodzielnych, także odpowiada na wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością.

W trakcie obchodów Dnia Różnorodności trzy nowe firmy oficjalnie dołączyły do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, deklarując jednocześnie wdrażanie dobrych praktyk w tym zakresie. Są nimi: Henkel Polska, Sephora Polska oraz ArcelorMittal Poland.

Zarządzanie różnorodnością staje się więc zarządzaniem potencjałem i talentami pracowników. Ważne, aby liderzy zarządzający firmami uświadomili sobie, że różnorodność nie kończy się na płci, orientacji seksualnej czy wieku powiedział Ian Dodds, ekspert zarządzania różnorodnością i gość specjalny Dnia Różnorodności. Powinno zacząć się od pogłębionej diagnozy, poznania doświadczeń różnych grup ludzi doświadczających jakichkolwiek form dyskryminacji dodał Dodds.

Dla pracodawców wdrażanie polityki zarządzania różnorodnością, którą promuje Karta Różnorodności i w zakresie której edukuje swoich sygnatariuszy, wiąże się z określonymi korzyściami. Dla przykładu dzięki rozwijaniu kultury włączającej, niedyskryminującej w miejscu pracy zatrudniający zyskuje wizerunek organizacji odpowiedzialnej i zaangażowanej w temat równego traktowania w miejscu pracy. Działania te zyskują uznanie w oczach pracowników obecnych, bardziej zmotywowanych, i potencjalnych, których wybór coraz częściej pada na firmy odpowiedzialne. Otwartość na zatrudnienie osób narażonych na wykluczenie sprzyja budowaniu innowacyjności organizacji i przeciwdziała utracie potencjału i talentów różnorodnych pracowników.

W Polsce mamy już znaczne grono sygnatariuszy Karty Różnorodności: blisko 100 organizacji podpisało deklarację o zarządzaniu różnorodnością. Ważne, że w tym procesie zarządzania różnorodnością pracodawca nie jest sam. Karta Różnorodności jest kierunkowskazem i pomocą we wdrażaniu i radzeniu sobie z wyzwaniami pojawiającymi się na różnych etapach – mówiła podczas Dnia Różnorodności Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Bizneu.

Patroni medialni Dnia Różnorodności: Businesswoman & Life, CR Navigator, Kompendium CSR, Personel i Zarządzanie, Zdrowie Menedżera, GazetaPraca.pl, HRbiznes.pl

źródło: informacja własna