Zaproszenie na warsztaty projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

27 października 2016

Miasto Poznań od września 2016 realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, który zakłada rozwój innowacji społecznych wspierających w codziennym funkcjonowaniu osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym zaprasza podmioty z Poznania i z województwa wielkopolskiego do udziału w warsztatach informacyjno-edukacyjnych projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”.

PROGRAM WARSZTATÓW

Na kogo czekamy? Zapraszamy na warsztaty informacyjno-edukacyjne wszystkie osoby, organizacje, grupy nieformalne, instytucje, firmy prywatne, naukowców czy studentów zainteresowanych tworzeniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych (osób starszych i osób z niepełnosprawnościami).

 

Czego dowiesz się na warsztatach? Zaprezentujemy czym są innowacje, na jakie innowacje czekamy, jakie możliwości ma nasz inkubator, a także jak uzyskać grant na innowację – „KROK PO KROKU”. Będzie też przestrzeń na prowadzenie wstępnych konsultacji Państwa pomysłów.

 

Co oferujemy w ramach projektu? Wspólną pracę nad Twoim pomysłem, wsparcie opiekuna merytorycznego i zewnętrznych ekspertów; grant na rozwój pomysłu i jego przetestowanie; FutureLab – Inteligentną Przestrzeń Laboratoriów Przyszłości PCSS.

 

Gdzie i kiedy*: 15 listopada 2016 r. godz. 10-14 Sala Biała (I piętro) Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17. *Warsztat odbywa się w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Prosimy zgłaszać ewentualne potrzeby dotyczące np. obecności tłumacza migowego itp. ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ W SPOTKANIU !

 

Informacje na temat warsztatów i zgłoszenie udziału: Stella Gołębiewska Urząd Miasta Poznania tel. 061/878-41-99, stella_golebiewska@um.poznan.pl

 

Projekt „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”, realizowany jest w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju w IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu z UE: 2 612 211,64 zł.
Lider Projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Partnerzy Projektu: Miasto Poznań, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.