Zaproszenie na prezentację raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy”

10 lutego 2017

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zapraszają na prezentację raportu „Mowa nienawiści, mowa pogardy”, która odbędzie się 27 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Raport przedstawia wyniki najnowszych badań dotyczących mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych i porównuje je z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w 2014 roku. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, co się zmieniło i jaka jest skala tych zmian. Analizują też skalę mowy nienawiści wobec grup, które nie były uwzględnione w poprzednim badaniu: osób transseksualnych, lesbijek, feministek i uchodźców. Przedstawiają możliwe konsekwencje kontaktu z mową nienawiści, rozważając na ile spotykanie się z nią w przestrzeni publicznej może prowadzić do dyskryminacji, przemocy i zaniku norm.

Prezentacja raportu będzie punktem wyjścia do dyskusji o mowie nienawiści wśród młodzieży, która  jest grupą najbardziej narażoną na kontakt z przemocą werbalną.

REJESTRACJA NA SPOTKANIE
Program

11.30 – 12.00          Wystąpienie dr Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich

Prezentacja raportu: dr hab. Michał Bilewicz, dr Mikołaj Winiewski, Centrum Badań nad Uprzedzeniami

12.00 – 13.30          Dyskusja „Młodzież a mowa nienawiści – czy jesteśmy bezradni?”

Dyskusję poprowadzi: Justyna Suchecka, Gazeta Wyborcza

Głos zabiorą:

·         Eryk Baczyński, uczeń I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Bednarska

·         Iwona Kryczka, nauczycielka Gimnazjum nr 9 w Lublinie

·         Małgorzata Leszko, Centrum Edukacji Obywatelskiej

·         Marta Rawłuszko, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Pytania i głosy z sali

13.30                          Lunch

Raport „„Mowa nienawiści, mowa pogardy” dostępny będzie na spotkaniu, będzie go można pobrać w formacie pdf ze strony ngofund.org.pl