Zapraszamy na warsztaty w ramach Dnia Różnorodności

21 maja 2014

23 maja w ramach obchodów Dnia Różnorodności zapraszamy wszystkich zainteresowanych wdrażaniem polityki różnorodności w miejscu pracy na warsztaty przy Stolikach doradczych.

Logo II Ogólnopolskiego Dnia RóżnorodnościPrzy każdym stoliku dyskutować będą zarówno osoby związane ze środowiskiem biznesu, pracodawcy, pracownicy/ce, osoby zajmujące się polityką różnorodności w firmie, a także wszyscy pozostali uczestnicy obchodów Dnia Różnorodności, jak również z drugiej strony specjaliści – osoby znające dobrze potrzeby i sytuację na rynku pracy osób z danej grupy.

W trakcie warsztatów będzie można pracować przy jednym ze Stolików doradczych. Stoliki będą poświęcone następującym tematom*:

  • wielokulturowe zespoły pracowników i pracownic,
  • pracownicy i pracownice nieheteroseksualni/e,
  • pracownicy i pracownice o obniżonej sprawności ruchowej,
  • pracownicy i pracownice o obniżonej sprawności sensorycznej (osoby z obniżoną percepcją wzrokową i słuchową),
  • kobiety i mężczyźni w miejscu pracy/równość płci,
  • pracownicy 50+ oraz osoby młode w firmie/zarządzanie wiekiem.

Wspólne rozmowy będą służyły wzrostowi świadomości i zdobyciu większej wiedzy na temat danego obszaru. Celem, który będzie jednoczył każdą grupę będzie wspólne wypracowanie odpowiedzi na wyzwania stojące przed pracodawcami i osobami wykluczonymi na rynku pracy.

kiedy: 23 maja

gdzie: WARSZTAT (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz FISE), pl. Konstytucji 4, Warszawa

o której: 15:30-17:00

Aby wziąć udział w warsztatach wypełnij FORMULARZ

Jako organizator zastrzegamy, że w przypadku niezebrania wymaganej liczby uczestników, warsztaty przy damy stoliku tematycznym nie zostaną przeprowadzone.