Zapis transmisji z V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

6 czerwca 2018

24 maja w Centrum Relacyjnym Banku Zachodniego WBK odbył się Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Konferencja, organizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, już po raz piąty, zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk, aby dyskutować na temat zarządzania różnorodnością. Ponad 100 osób wzięło udział w dyskusjach, warsztatach poświęconych tworzeniu wolnych od dyskryminacji i włączających miejsc pracy, a 20 panelistów/ek zaprezentowało zróżnicowane aspekty podejścia do wyzwań dotyczących równości, które niesie ze sobą obecny rynek pracy. Po raz pierwszy poruszono także temat wpływu nowych technologii na wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji. Partnerami spotkania były: Bank Zachodni WBK i Siemens Polska.

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności – jak stworzyć miejsce pracy gdzie każdy ma równe szanse >>

Na Facebooku Karty Różnorodności dostępny jest zapis transmisji ze spotkania.

 

źródło: facebook.com/zarzadzanieroznorodnoscia