Żabka pierwszą polską firmą z certyfikatem równych płac

20 września 2022

Żabka Polska jest pierwszą polską firmą z certyfikacją wskazującą równość płac w organizacji bez względu na płeć. Przyznane przez EQUAL-SALARY Foundation wyróżnienie jest oparte na wytycznych ONZ i uznawane przez Komisję Europejską. Wzmacnia ono pozycję spółki wśród najlepszych pracodawców, którzy nie tylko mówią o swoim zaangażowaniu w równość, ale także demonstrują ją realnym działaniem. 

– W Żabce od lat konsekwentnie budujemy kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Zaufanie do firmy jest rezultatem podejmowanych przez nas działań i buduje wiarygodność procesów w jakich uczestniczą pracownicy. Przyjęta przez nas Polityka Płacowa gwarantuje, że wynagrodzenie pracowników zależy wyłącznie od ich umiejętności, osiąganych rezultatów oraz wpływie na organizację. W zespołach, tworzących naszą organizację cenimy pomysłowość i świeżość spojrzenia, którą zapewnia różnorodność doświadczenia i kompetencji zatrudnionych osób. Dzięki temu możemy sprostać ambitnym wyzwaniom biznesowym, które przed sobą stawiamy i skutecznie budować naszą przewagę konkurencyjną – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Grupy Żabka.

Potwierdzeniem tych działań jest przyznany Żabce certyfikat EQUAL-SALARY, zwany certyfikatem równych płac bez względu na płeć.

– W naszej firmie dbamy o to, aby wszyscy byli równo wynagradzani za pracę o tej samej wartości i wpływie na organizację. Dlatego, chcąc potwierdzić nasze zobowiązanie tworzenia równych szans w wynagradzaniu, w 2021 r. wdrożyliśmy Politykę Równości i poddaliśmy się zewnętrznej certyfikacji EQUAL-SALARY. Uzyskanie certyfikatu równych płac to dla nas potwierdzenie, że nasze wynagrodzenia „nie mają płci”. W trakcie procesu certyfikacji audytowano nie tylko dane płacowe, ale również w ramach grup focusowych rozmawiano z pracownikami i sprawdzano ich percepcję i postrzeganie równych szans w wynagradzaniu. Tym samym, zdobyty certyfikat potwierdza nie tylko równość w prowadzeniu polityki płacowej, ale również jej postrzeganie i wiarygodność wśród pracowników. Certyfikat uzyskuje się na 3 lata. Po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, wymagana jest kolejna certyfikacja, a to oznacza ciągłą potrzebę monitorowania i pracy nad procesami płacowymi – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu ds. Strategii Personalnej Grupy Żabka.

Przygotowania do certyfikacji EQUAL-SALARY Żabka rozpoczęła w listopadzie 2021 roku. Przeprowadza ją EQUAL-SALARY Foundation, niezależna organizacja non-profit, wydająca certyfikat w oparciu o spójne podejście mające podstawy naukowe. Certyfikacja opiera się na wytycznych ONZ i jest uznawana przez Komisję Europejską. Obejmuje analizę danych dotyczących wynagrodzeń oraz audyt oceniający obowiązujące w firmie polityki HR, ocenę funkcjonujących w spółce rozwiązań z perspektywy grupy pracowniczej oraz zaangażowanie kierownictwa firmy w kwestię zapewnienia równego wynagrodzenia. W czerwcu 2022 roku Żabka z sukcesem zakończyła etap audytu, by w sierpniu uzyskać certyfikację EQUAL-SALARY.

Źródło: inf. pras.