Wywiad z prof. Mikiem Thompsonem

14 października 2015

Profesor Mike Thompson jest wykładowcą akademickim i międzynarodowym ekspertem w dziedzinie odpowiedzialnego przywództwa i innowacyjnych strategii biznesowych. 6 października był gościem specjalnym II Kongresu Różnorodności, którego patronem medialnym była Karta Różnorodności. Wydarzenie było organizowane przez CR Navigator i Henkel Polska.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu, w którym opowiada, jak mądrość lidera pomaga w zarządzaniu różnorodnością.

mike-thompson

FOB: Jak rozpoznać mądrego lidera?

Prof. Mike Thompson: Mądry lider potrafi stawić czoła ryzyku, przeciwnościom, wyzwaniom ze spokojem, pokorą i opanowaniem. Przy wydawaniu sądów jest zdolny łączyć racjonalność, intuicję i poczucie etyki. Jego decyzje są szanowane, ponieważ przy ich podejmowaniu nie kieruje się on własnym ego.

Czy zarządzanie różnorodnością jest obszarem, w którym mądrość lidera jest szczególnie ważna?

Tak, w zakresie zarządzania różnorodnością wrażliwość na czynniki kulturowe, empatia, a także wysoka samoświadomość są bardzo ważnymi cechami. Rozwijanie swojej mądrości wymaga stałej obserwacji siebie i umiejętności panowania nad emocjami czy uprzedzeniami biorącymi się z naszego otoczenia społecznego.

Jest Pan propagatorem modelu “4P różnorodności” na który składają się Polityki, Praktyki, Postawy i Postępowania. Jak takie podejście pomaga wdrażać zmiany w organizacji?

Mądre zarządzanie różnorodnością polega na łączeniu ze sobą wielu perspektyw patrzenia na możliwości i stojące przed nami wyzwania. Model 4P przypomina menedżerom o tym, by zachować balans pomiędzy Polityką i stałą obserwacją naszych Praktyk. Szczególnie ważne jest też zwrócenie uwagi na Postawy budujące uprzedzenia i stronniczość . To one tworzą praktyki dyskryminacyjne. Rolą ostatniego punktu – Postępowań –  jest przypominanie, że Postawy nieuchronnie prowadzą albo do Postępowania bolesnego i dyskryminującego albo takiego, z którym wychodzimy do innych w duchu otwartości i włączania.

Czy jest taki lider, którego podejście do różnorodności i zarządzania ludźmi Pan podziwia?

Radhika Muthukumaran, Liderka różnorodności i włączania Regionu IMEA (Indie, Bliski Wschód i Afryka) w ABB. Muthukumaran poprowadziła w latach 2011-2014 zakończony olbrzymim sukcesem projekt z zakresu rozwoju różnorodności i integracji ABB India. Przyniósł on niezwykłą zmianę dla kobiet-inżynierek w Indyjskim ABB. (więcej informacji o działaniach prowadzonych przez ABB India możecie Państwo znaleźć w języku angielskim w tej publikacji – przyp. red.)

Co najcenniejszego może firma zyskać dzięki różnorodności?

Atrakcyjne dla ludzi miejsce pracy, a przez to większą efektywność współpracy i pracy zespołowej. Widać to w ostatnim badaniu „Diversity Matters” firmy konsultingowej McKinsey&Company przeprowadzonym na 366 firmach. Dowiodło ono istotnego statystycznie związku pomiędzy różnorodnością a wynikami finansowymi.

 

Autorem zdjęcia prof. Mike’a Thompsona jest Wojciech Wójtowicz.