Wywiad z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej – Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

30 lipca 2014

„Wierzę, że jeśli znajdziemy grono firm, które chcą w rzeczywistości realizować politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, realnie ułatwimy życie rodzinom wielodzietnym” – tak o zaangażowaniu firm w projekt Karty Dużej Rodziny mówi Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz. Wywiad przeprowadziła Magdalena Andrejczuk z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pochodzi do idei społecznej odpowiedzialności biznesu i czy uważa, że jest to ważny aspekt działalności firmy?

Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej: Prowadzenie biznesu to nie tylko zarabianie pieniędzy, to także odpowiedzialność – za swoich pracowników, a szerzej także za otoczenie, w którym żyjemy. Z badań ONZ wynika, że już 85 proc. osób na całym świecie uważa, że biznes ma takie same obowiązki dbania o społeczeństwo jak rządy. Przedsiębiorcy nie mogą tego głosu lekceważyć, przecież to opinia ich obecnych lub potencjalnych klientów.

Widać, że także w Polsce firmy coraz wyraźniej odpowiadają na te oczekiwania. Weźmy raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce, z którego wynika, że w zeszłym roku już 135 firm wypracowało praktyki społecznej odpowiedzialności. Odpowiadają w ten sposób na oczekiwania klientów, którzy coraz częściej konfrontują idee wygłaszane przez firmy z rzeczywistością.

Wciąż jednak wiele w tej dziedzinie jest do zrobienia. Mam tu na myśli działania poprawiające jakość i stabilność zatrudnienia, wspierania rodziców powracających do pracy po okresie opieki nad dzieckiem, a także rozwiązania pozwalające godzić życie zawodowe z rodzinnym. Głęboko wierzę w to, że firmy, które dbają o swoich pracowników, myślą o nich w perspektywie długoterminowej i traktują ich jako kluczowy element swojego przedsiębiorstwa, mają i nadal będą zyskiwały przewagę rynkową.

MA: Jakie cele polityki dot. rynku pracy i polityki społecznej w Polsce może wesprzeć CSR i w co się wpisuje? Czy można bardziej zaangażować firmy w tę politykę i współdziałać?

W. K.-K.: Kluczowe jest otwarcie się firm na grupy szczególnie zagrożone bezrobociem. Mam na myśli ludzi młodych bez doświadczenia zawodowego, rodziców powracające na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem, czy osoby 50+. W tym roku wprowadziliśmy nowe zachęty dla firm do zatrudniania właśnie tych osób. Mówimy tak: przyjmijcie ich do pracy, w zamian obniżymy wam przez np. 12 miesięcy koszty pracy. Jest to możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu do wynagrodzenia lub zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Warunek jest jeden: po tych 12 miesiącach pracownika firma musi zatrzymać przez kolejne np. 6 miesięcy. Korzystają obie strony: firma ma niższe koszty w czasie, kiedy pracownik uczy się i nabiera doświadczenia, a osoba bezrobotna dostaje pracę i ma czas na podniesienie swoich umiejętności.

MA: Wśród programów rządowych, w które może włączyć się biznes jest bez wątpienia Karta Dużej Rodziny. We Francji Karta ma ponad 90 lat, w Polsce zaledwie kilka miesięcy, na czym polega ten rządowy program i do kogo jest skierowany?

W. K.-K.: Karta Dużej Rodziny, jak sama nazwa wskazuje, ma wspierać rodziny wielodzietne. Chodzi przede wszystkim o obniżenie kosztów życia dzięki zniżkom na zakupy czy przejazdy komunikacją, ale także umożliwienie korzystania z miejsc, z których część dużych rodzin do tej pory nie korzystała – muzeów, galerii, basenów czy kin.

Idea jest prosta: firma oferuje zniżki na swoje usługi, a rodzina wielodzietna ma mniejsze obciążenia finansowe. Zachęcamy każdą firmę w Polsce, aby dołączyła do programu. Wierzę, że jeśli znajdziemy grono firm, które chcą w rzeczywistości realizować politykę społecznej odpowiedzialności biznesu, realnie ułatwimy życie rodzinom wielodzietnym. W długoterminowej perspektywie opłaci się to każdemu.

M.A.: Jakie przedsiębiorstwa mogą zostać Partnerem Karty i jakie są zasady ich współpracy?

W. K.-K.: Aby przystąpić do programu, należy przygotować system zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, wypełnić formularz dostępny na stronie rodzina.gov.pl i wysłać go na wskazany adres mailowy. Można tez skorzystać ze specjalnej infolinii: 22 661 11 99.

Współpraca z każdą firmą opiera się o umowę podpisaną z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Firma, która przystępuje do programu otrzymuje logo partnera „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, którym oznacza miejsce sprzedaży swoich usług. Chcemy wyróżniać Partnerów Karty Dużej Rodziny, dlatego też oficjalnie informujemy o każdej nowej firmie i instytucji, która przystępuje do programu.

M.A.: Dlaczego firmy, które realizują politykę społecznej odpowiedzialności biznesu powinny zainteresować się udziałem w projekcie Karta Dużej Rodziny?

W. K.-K.: Każda firma, która uważa się za odpowiedzialną społecznie, a już z pewnością każda, która chce być liderem w tej dziedzinie, powinna być Partnerem Karty Dużej Rodziny. To najprostszy sposób na to, aby pokazać, że CSR nie jest tylko teorią, ale że firma faktycznie dba o swoich klientów, pracowników, środowisko lokalne. Zniżki oferowane przez firmy realnie poprawiają sytuację dużych rodzin, a wspieranie rodzin leży w interesie nas wszystkich. Dlatego zapraszamy firmy do włączenia się do tego projektu i mam nadzieję, że w najbliższych czasie dołączą do nas firmy, które są Partnerami Strategicznymi Forum Odpowiedzialnego Biznesu.