Wyszła publikacja „Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce”

20 sierpnia 2014

To pierwsza w Polsce tak kompleksowa monografia poświęcona aktywnej polityce społecznej w Polsce i za granicą. Opisuje, jak skutecznie udzielać wsparcia osobom doświadczającym różnego rodzaju form marginalizacji społecznej, aby mogły one na nowo odnaleźć się na rynku pracy i nabyć bądź odzyskać kompetencje pozwalające na pełen udział w życiu społecznym, rodzinnym i obywatelskim. Pokazuje, że tylko pomoc „szyta na miarę”, czyli dostosowana do możliwości i potrzeb osób wykluczonych jest szansą na realną zmianę ich sytuacji.

Autorzy mają nadzieję, że książka stanie się obowiązkową lekturą dla wszystkich pracowników socjalnych, streetworkerów, aktywistów, przedsiębiorców społecznych i urzędników, którzy zajmują się reintegracją społeczną i zawodową.

„Reintegracja. Aktywna polityka społeczna”
autorzy: Arkadiusz Karwacki, Tomasz Kaźmierczak, Marek Rymsza
ISP, 2014

Publikację można pobrać TUTAJ