Wystartowała 3. edycja badania Diversity IN Check

13 stycznia 2023

Diversity IN Check to badanie poziomu dojrzałości organizacji/firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji. Właśnie rozpoczęliśmy III edycję, zachęcamy serdecznie do udziału!

O Diversity IN Check

Zarządzanie różnorodnością, inkluzja w organizacji i dążenie do osiągnięcia spójności społecznej to aspekty, których znaczenie i rola, obok kwestii środowiskowych wciąż rosną. Doświadczenie pandemii i wyzwania współczesnej rzeczywistości pokazują, że dobrze wykorzystany (zarządzany) potencjał różnorodności (diversity) i inkluzji (inclusion) wzmacnia innowacje, przyczynia się do lepszych wyników finansowych, a zarazem budowania spójności społecznej.

Diversity IN Check to narzędzie umożliwiające diagnozę stopnia dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączających (inkluzywnych) organizacji.

Kto może zgłosić się do udziału w badaniu?

W badaniu Diversity IN Check mogą wziąć udział wszystkie organizacje posiadające osobowość prawną – firmy, instytucje, organizacje pozarządowe zatrudniające co najmniej 10 osób i realizujące w Polsce działania z zakresu diversity & inclusion.

Do udziału zachęcamy zarówno duże organizacje, jak i firmy średnie, zatrudniające od 50 do 249 pracownic i pracowników. W ten sposób chcemy poszerzyć spektrum organizacji, które poddają eksperckiej diagnozie swoje podejście do tematyki budowania włączających miejsc pracy. Uzyskanie informacji zwrotnej od pracodawców pomoże zaś w upowszechnianiu tematyki diversity & inclusion w Polsce. Regulamin dostępny jest tutaj >>

Diversity IN Check składa się z dwóch elementów

  • Badania poziomu dojrzałości organizacji/firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji. Udziału w 3. edycji badania można zgłosić tutaj »
  • Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. Lista tworzona jest na podstawie wyników badania firm/organizacji, które uzyskają określony poziom dojrzałości. Trzecią listę ogłosimy 25 maja br. podczas obchodów Miesiąca Różnorodności. Lista z 2. edycji badania dostępna jest tutaj »

Jaki jest harmonogram badania?

I etap badania polegający na zbieraniu danych analitycznych za pośrednictwem kwestionariusza realizowany jest w terminie od 10 stycznia do 10 marca br. – w tym okresie można przystąpić do badania.

Wyniki III edycji badania, w formie Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce, ogłosimy 25 maja w ramach Miesiąca Różnorodności.

Na czym oparto metodologię?

Kwestionariusz badania Diversity IN Check został oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak m.in. Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, standardy GRI, norma ISO 26000 i  ISO 30415:2021 czy Wytyczne ONZ dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania w kwestionariuszu zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów.

Jak się zgłosić?

Aby przystąpić do badania należy do wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj >>.

Po wypełnieniu formularza, spełnieniu warunków udziału w badaniu oraz dokonaniu opłaty (jeśli dotyczy – zgodnie z z regulaminem projektu) otrzymacie Państwo indywidualny link, kierujący do kwestionariusza ankiety. Możliwe jest wielokrotne zamykanie i wznawianie ankiety w miejscu zakończenia, w dowolnym momencie. Wprowadzone przez organizacje dane są zapisywane na zabezpieczonych serwerach firmy PBS, która jest partnerem badawczym Diversity IN Check. Ankietę badawczą można wypełnić najpóźniej 10 marca. Szczegóły tutaj >>

Dlaczego warto wziąć udział?

Każdy z podmiotów uczestniczących w Diversity IN Check:

  • Zyskuje wiedzę na temat stopnia dojrzałości własnej firmy/organizacji w zakresie zarządzania różnorodnością oraz budowania włączających organizacji w porównaniu do innych organizacji uczestniczących w badaniu w postaci indywidualnego raportu/prezentacji
  • Zyskuje możliwość zaprezentowania firmy w mediach Karty Różnorodności (tekst, audio, wideo) i/lub publikacji FOB poświęconej wynikom
  • Promuje własną organizację jako odpowiedzialnego pracodawcę oraz wspiera upowszechnianie zarządzania różnorodnością, budowanie włączających organizacji w Polsce poprzez dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami, tym samym przyczyniając się do większej spójności społecznej.
  • Ma możliwość zakwalifikowania się do Diversity IN Check – Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce pod warunkiem osiągnięcia minimalnej wymaganej liczby punktów. Zakwalifikowanie się na Listę potwierdzone zostanie certyfikatem

Po zakwalifikowaniu się do Listy pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce pracodawca otrzymuje możliwość wykorzystania w komunikacji własnej tytułu Uczestnika Diversity In Check oraz posługiwania się identyfikacją wizualną Uczestników Projektu do czasu kolejnej edycji.