Wyłoniono nominowanych do nagrody Złote Wachlarze 2017

14 grudnia 2017

16 grudnia 2017, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) po raz piąty przyzna nagrodę Złotych Wachlarzy osobie i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje, budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami i wspierania integracji migrantów w Polsce. 

Kapituła konkursu Złote Wachlarze, organizowanego przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), nominowała Osoby i Instytucje do nagrody Złote Wachlarze 2017. Kapituła dokonała wyboru spośród zgłoszonych kandydatów. Do 16 grudnia 2017 do godz. 12:00 każdy może oddać głos na osobę lub instytucję spośród wszystkich nominowanych. Zwycięzca otrzyma Nagrodę Publiczności. Głosy można oddawać na stronie konkursu. Laureatów we wszystkich kategoriach: Osoba, Instytucja, Nagroda Publiczności poznamy wieczorem 16 grudnia 2017, podczas uroczystej gali Złotych Wachlarzy.

W tym roku do nagrody Złote Wachlarze Kapituła konkursu nominowała:

W kategorii Osoba:

  1. dr hab. Paweł Kaczmarczyk, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW, członek Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Nominacja za wkład w budowanie i promowanie wiedzy w zakresie ekonomii migracji, propagowanie dyskursu na temat migracji w oparciu o fakty i rzetelne dane.
  2. dr hab. Witold Klaus – prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, dr habilitowany nauk prawnych, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Nominacja za wkład w budowanie partnerstwa, współpracy i dialogu w środowisku organizacji pozarządowych wspierających migrantów.
  3. Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka, reporterka radia Tok FM, specjalizująca się w tematyce międzynarodowej. Nominacja za promowanie świadomości na temat migracji i podejmowanie tematyki migracyjnej w sposób rzetelny i obiektywny.

W kategorii Instytucja:

  1. Fundacja Ocalenie – nominacja za systemowe i innowacyjne działania wspierające integrację migrantów
  2. Fundacja Ukraina – nominacja za działania na rzecz integracji migrantów z Ukrainy, wspieranie postaw otwartości i niwelowanie negatywnych nastrojów społecznych wobec migracji
  3. Gmina Wrocław – nominacja za inicjatywę Strategii Dialogu Międzykulturowego
  4. Homo Faber – nominacja za działania na rzecz integracji migrantów i edukacji międzykulturowej
  5. Zespół Szkół Publicznych w Mrokowie – za wkład w budowanie dobrych praktyk w zakresie integracji dzieci migranckich w środowisku szkolnym